Finansowa Marka Roku 2017 Film 1 banner piąty

Windykacja polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze,
na każdym etapie przeterminowania.

Windykacja polubowna

Model łączony

W ramach dochodzenia należności Kaczmarski Inkasso może dopisać dane o zobowiązaniu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Możliwość upublicznienia tych informacji w rejestrze jest rozwiązaniem wspierającym działania windykacyjne.

Model łączony

Windykacja sądowa, przedegzekucyjna, egzekucyjna

Kaczmarski Inkasso zapewnia swoim klientom reprezentację procesową, gdy skierowanie sprawy do sądu staje się koniecznością. Na etapie przedegzekucyjnym negocjatorzy Kaczmarski Inkasso przeprowadzają ponowną próbę polubownego odzyskania należności.

Windykacja sądowa, przedegzekucyjna, egzekucyjna

Dopisywanie dłużnika do KRD

Kaczmarski Inkasso jest jedynym autoryzowanym partnerem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, pierwszego biura informacji gospodarczej w Polsce. Kaczmarski Inkasso pośredniczy w przekazywaniu informacji gospodarczych w imieniu swoich klientów do
Krajowego Rejestru Długów.

Dopisywanie dłużnika do KRD

Weryfikacja kontrahenta w KRD

Kaczmarski Inkasso umożliwia swoim klientom korzystanie z zasobów Krajowego Rejestru Długów, celem sprawdzenia wiarygodności płatniczej potencjalnego partnera handlowego. Weryfikacja kontrahenta pozwala klientom na zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i zachowanie płynności finansowej.

Weryfikacja kontrahenta w KRD

Monitorowanie płynności finansowej klienta

Usługa monitorowania, realizowana przy współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, pozwala klientom Kaczmarski Inkasso na bieżącą kontrolę kondycji finansowej partnerów biznesowych, konkurencji oraz sytuacji całej branży. Monitorowanie płynności finansowej jest nieodłącznym elementem sprawnie zarządzanej firmy.

Monitorowanie płynności finansowej klienta

Monitoring należności

Usługa monitorowania należności umożliwia klientowi kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów. Monitoring należności spełnia jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Klient może zidentyfikować niesolidnego kontrahenta i zabezpiecza się przed ryzykiem poniesienia strat finansowych.

Monitoring należności

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności. Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty czy notach odsetkowych stanowi ostrzeżenie, że nieregulowanymi w terminie zobowiązaniami zajmie się Kaczmarski Inkasso.

Pieczęć prewencyjna

Detektyw

Wywiad gospodarczy to rozbudowany proces, w skład którego wchodzą następujące zadania: gromadzenie informacji, późniejsza ich analiza pod kątem przydatności, wiarygodności i istotności oraz sformułowanie wniosków i przedstawienie ich klientowi.

Detektyw

Giełda wierzytelności

Jednym z elementów procesów windykacji jest umieszczenie danych o dłużniku oraz wysokości jego zobowiązania na internetowej giełdzie wierzytelności. Informacje o zadłużeniu są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu i w dowolnym momencie mogą zostać sprzedane każdemu uczestnikowi giełdy. Wśród nich mogą się zatem znaleźć potencjalni kontrahenci czy obecni klienci dłużnika.

Giełda wierzytelności
Wybrani klienci

Copyright 2014 Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.; ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781; NIP: 8952012173