polityka prywatności
Strona główna / O nas / polityka prywatności
WSTĘP

Kaczmarski Inkasso, dbając o ochronę prywatności użytkowników korzystających z jego serwisów internetowych przedstawia poniżej zasady polityki prywatności, w tym reguły dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przedstawiona polityka prywatności dotyczy całego systemu Kaczmarski Inkasso, w tym wszystkich kanałów teletransmisji, a w szczególności wszystkich stron internetowych.


Usługi Kaczmarski Inkasso

Dostęp do usług oferowanych przez Kaczmarski Inkasso jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
 • stron internetowych,
 • kontaktu telefonicznego,
 • poczty elektronicznej,
 • poczty tradycyjnej.
Elektroniczne kanały komunikacyjne zabezpieczone są przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem metodami kryptograficznymi.


Zabezpieczenie danych

Kaczmarski Inkasso spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

System informatyczny Kaczmarski Inkasso został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie, co zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa powierzanych danych. W celu zabezpieczenia danych klientów Kaczmarski Inkasso stosuje szereg rozwiązań fizycznych i proceduralnych zapewniających poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych.


Kontakt z Kaczmarski Inkasso

Klient może skontaktować się z Kaczmarski Inkasso za pomocą: Konfiguracja po stronie klienta

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż Kaczmarski Inkasso stosuje na swoich stronach internetowych pliki cookies ustawiane przy "wejściu"
i "wyjściu" z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników
oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Wykorzystywane
są natomiast do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
  ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych warunków technicznych,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
W ramach strony Kaczmarski Inkasso stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.
 • Stałe, przechowywane w komputerze przez czas określony w parametrach przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Służą do zapamiętania wybranych ustawień serwisu i personalizacji interfejsu użytkownika.
 • Zewnętrzne (tzw. „third parties cookies”) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do jego zainteresowań.
Pliki cookies zamieszczane w komputerze użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
z Kaczmarski Inkasso reklamodawców oraz partnerów.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Zbieranie danych osobowych do celów marketingowych

W przypadku zbierania danych osobowych do celów marketingowych, wypełniane formularze zawierają klauzule,
w których osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Administratorem danych osobowych jest Kaczmarski Inkasso z siedzibą we Wrocławiu i adresem 51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21, NIP 899-020-60-28.

Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane i wykorzystywane dla promowania działalności prowadzonej przez Kaczmarski Inkasso. Zaakceptowanie tego faktu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail.

Rozmowy prowadzone przez konsultantów są nagrywane, a wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża Pani/Pan na to zgodę. Zgłoszenia są realizowane od Poniedziałku do Piątku, w godzinach od 800 do 1600.

Jeżeli użytkownik stron internetowych Kaczmarski Inkasso dokonał wpisu na listę mailingową, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres
e-mail: polityka.prywatnosci@kaczmarski.pl.


Zmiany w Polityce Prywatności

Kaczmarski Inkasso zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki na stronie www.kaczmarski.pl.


Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W razie stwierdzenia przez klientów Kaczmarski Inkasso nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji
na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: polityka.prywatnosci@kaczmarski.pl.