Obrazek

Skontaktuj się z naszym konsultantem, dzwoniąc na numer
infolinii 71 78 50 001
lub skorzystaj
z formularza kontaktowego

Przycisk
Strona główna ›› Windykacja sądowa, przedegzekucyjna, egzekucyjna
A A A

Windykacja sądowa

Kaczmarski Inkasso wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: uaktualnianie danych dłużnika, przygotowywanie pod względem formalnoprawnym pełnej dokumentacji procesowej, składanie dokumentów we właściwym sądzie, reprezentowanie klienta i nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.

Windykacja przedegzekucyjna

W momencie uzyskania tytułu wykonawczego negocjatorzy Kaczmarski Inkasso przeprowadzają ponowną próbę polubownego odzyskania należności. Na tym etapie dłużnik jest zawiadamiany o tym, że zgoda na warunki proponowane przez wierzyciela pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, w tym np. uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym czy środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez organ egzekucyjny.

Windykacja egzekucyjna

Podczas tego procesu Kaczmarski Inkasso zapewnia klientowi dalszą reprezentację procesową. Główne czynności podejmowane w tym postępowaniu to: przygotowywanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, składanie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, stałe nadzorowanie działań kancelarii komorniczej oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.

Kaczmarski Inkasso podejmuje się również składania wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.

schemat_2.png

« Powrót

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Copyright 2014 Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.; ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781; NIP: 8952012173