Grupa


Z dniem 12 października 2015 r. Grupa KRD zmieniła nazwę na Grupa Kaczmarski. W obrocie gospodarczym (także w zawieranych umowach) będzie można się spotkać jeszcze zamiennie z dwoma określeniami grupy zrzeszającej podmioty poniżej. Ilekroć mowa będzie o Grupie KRD należy przez to rozumieć Grupę Kaczmarski.

SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KACZMARSKI:


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej spółka akcyjna (skrót: KRD BIG SA)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707
Kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości

Narodowy Fundusz Gwarancyjny spółka akcyjna (skrót: NFG SA)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411.
Kapitał zakładowy 20 000 000 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso spółka jawna (skrót: KI Sp. j.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000881988, NIP: 8952012173
Suma komandytowa 500.000 zł.

Kaczmarski Inkasso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KI Sp. z o.o.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000712311, REGON: 369295357, NIP: 8952178583
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

Małgorzata Kaczmarski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław, NIP: 8990206028

Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy spółka komandytowa (skrót: Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp. k.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779

Kaczmarski Group spółka jawna (skrót KACZMARSKI GROUP Sp. j.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350,
Wkłady wspólników 50 000 000 zł

KG Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KG Sprzedaż Sp. z o.o.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław,
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000512638, NIP 8952031549
Kapitał zakładowy 80 000 zł

Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: MOC Sp. z o.o.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51– 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Martin Official Com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (skrót: MOC Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191

Kaczmarski Altor Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: KAAM Sp. z o.o.)
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000253110, NIP: 8951851003
Kapitał zakładowy 460 000 zł

Transparent Data Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Poznaniu i adresem: 61-774 Poznań, ul. Wielka 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000698859, NIP 9721245297

Transparent Data Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu i adresem: 61-806 Poznań, ul. Wielka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000683858, NIP 7831760800,
kapitał zakładowy 5 000 zł

Rzetelna Firma Sp. z o.o.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejrstrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000409767, NIP: 8952011009,
kapitał zakładowy 5.000.00 zł

Easy Check Sp. z o.o.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000813091, NIP: 8952211524,
kapitał zakładowy 850 000,00 zł

EASYinsure Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000744380, NIP: 8952192956,
kapitał zakładowy 50.000,00 zł