Sprawdź,
jak możemy Ci pomóc

Termin płatności minął,
a Twój klient nadal nie płaci?
Odzyskaj pieniądze
Zadzwoń
71 773 76 41

Jak odzyskujemy pieniądze?

Dążymy do jak najszybszej spłaty zadłużenia w ramach działań polubownych, które trwają maksymalnie 90 dni.
W przypadku braku porozumienia z dłużnikiem zaproponujemy postępowanie sądowe.

Wynagrodzenie za usługę to prowizja płatna po odzyskaniu Twoich pieniędzy.
Nie pobieramy żadnych innych opłat.
Poszukujemy dodatkowych informacji o kontrahencie
Telefonicznie kontaktujemy się z dłużnikiem w sprawie zadłużenia
Wysyłamy monity oraz wezwania do zapłaty
Prowadzimy kampanie e-mailowe ponaglające do zapłaty
Wysyłamy SMS-y z przypomnieniem o płatności
Dopisujemy dłużnika do Krajowego Rejestru Długów
Prowadzimy windykację terenową
Wystawiamy dług na giełdzie wierzytelności
Pozycjonujemy ofertę sprzedaży długu w Google
W trudnych sprawach rekomendujemy działania sądowe
Odzyskaj pieniądze