ZPF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał w 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Związek organizuje profesjonalne środowisko dla uczestników sektora, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami czego wyrazem jest ogłoszenie "Zasad Dobrych Praktyk".


Jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela Kaczmarski Inkasso, istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
listownie
wysyłając go na adres biura ZPF:
ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
faxem
na numer: (58) 302 92 64
mailowo
na adres: etyka@zpf.pl
Windykacja? Jasna sprawa!

W celu uzyskania rzetelnej informacji na temat windykacji oraz działalności firm windykacyjnych zapraszamy na stronę kampanii informacyjnej ZPF "Windykacja? Jasna sprawa!".logo-windykacja-web_small.png