Windykacja polubowna
Strona główna / Korporacje / Windykacja polubowna
Kaczmarski Inkasso realizuje procesy windykacyjne na etapie polubownym równolegle dla wielu podmiotów, obsługując zróżnicowane portfele wierzytelności.

Możliwości techniczne i organizacyjne (autorskie systemy informatyczne, nowoczesne call center, zabezpieczenie zasobów ludzkich) pozwalają na obsługę dowolnej ilości spraw, a uruchomienie procesu jest możliwe w ciągu 48h od momentu otrzymania danych.

Kaczmarski Inkasso każdorazowo analizuje przekazany do obsługi pakiet wierzytelności, biorąc pod uwagę m.in.: rodzaj wierzytelności, saldo, stopień przeterminowania, typ dłużnika oraz status sprawy. Następnie w porozumieniu z klientem przygotowywany jest optymalny model działań – ustalane są oczekiwania względem negocjacji z dłużnikami oraz metody i narzędzia windykacyjne. W wyniku, czego powstaje szczegółowy model współpracy.
Analiza potrzeb klienta
Przygotowanie indywidualnego modelu współpracy
Doprecyzowanie rozwiązań we współpracy z klientem
Rozpoczęcie współpracy