Windykacja sądowa dla klientów korporacyjnych

  Strona główna / Korporacje / Windykacja sądowo egzekucyjna
  Współpracująca z Kaczmarski Inkasso Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp. k. realizuje dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania sądowo-egzekucyjnego.

  Dzięki wieloletniej współpracy z przedstawicielami różnych branż, nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowych. Wypracowane przez nas dotychczasowe rozwiązania w zakresie modeli prowadzenia postępowań odznaczają się wysoką skutecznością.

  Działania windykacji sądowej w Kaczmarski Inkasso

  Zaawansowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które wdrożyliśmy, umożliwiają nam masową obsługę wierzytelności, zaawansowaną kontrolę procesu i łatwość w raportowaniu. Przy tym dbamy o zachowanie najwyższych standardów obsługi, co przekłada się na profesjonalne i efektywne dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego.

  W przypadku postępowania sądowego każda sprawa jest starannie analizowana przez naszych specjalistów. Z uwzględnieniem specyfiki danej wierzytelności, bieżącego salda, stopnia przeterminowania oraz innych czynników, opracowujemy optymalny plan działania. Nasza współpraca z klientem jest ukierunkowana na osiągnięcie najlepszych rezultatów w dochodzeniu wierzytelności na drodze postępowania sądowego.

  Postępowanie sądowe

  Oferta postępowania sądowego obejmuje dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym z weksla, upominawczym lub zwykłym, a także w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Działania Kancelarii na etapie sądowym obejmują:

  • weryfikację i uaktualnienie danych dłużnika oraz całej dokumentacji
  • określenie właściwego dla danej wierzytelności trybu postępowania  sądowego
  • skierowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty
  • przygotowanie i złożenie pozwu we właściwym sądzie
  • wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
  • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania sądowego, aż do uzyskania tytułu wykonawczego
  • kontakty z sądami i nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego
  • sporządzanie pism procesowych (wniosków wierzyciela) w trakcie trwającego postępowania sądowego

  Postępowanie egzekucyjne

  Kancelaria Prawna VIA LEX nadzoruje prowadzone postępowania egzekucyjne, poprzez stały kontakt
  z wybranymi i sprawdzonymi komornikami we wszystkich regionach kraju. Działania w zakresie wspomagania procesu egzekucji komorniczej są indywidualnie ustalane z klientem i obejmują niżej wymienione zagadnienia:

  • weryfikacja i uaktualnianie danych dłużnika oraz całej dokumentacji
  • wstąpienie w prawa poprzedniego pełnomocnika w przypadku postępowania egzekucyjnego będącego w toku
  • przygotowywanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej lub wybranej kancelarii komorniczej
  • monitorowanie i wspomaganie prawidłowości realizacji procesu egzekucji dłużnika, pod względem formalnym oraz pod kątem szybkości podejmowanych działań egzekucyjnych, poprzez stały kontakt telefoniczny i osobisty z komornikami prowadzącymi postępowania egzekucyjne
  • udział, w razie konieczności, w czynnościach egzekucyjnych dokonywanych przez komornika
  • wnioskowanie do komornika o podejmowanie czynności w asyście policji
  • prowadzenie działań, których celem jest spieniężenie, w drodze licytacji komorniczej, zajętego majątku dłużnika. Działania są prowadzone przede wszystkim w przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Kancelaria poszukuje nabywców wystawionego na licytację mienia dłużnika i zamieszcza wiadomości  o organizowanych licytacjach w ogólnopolskich i regionalnych źródłach informacyjnych
  • komisowa sprzedaż ruchomości za pośrednictwem komornika
  • nadzorowanie procesu sprzedaży nieruchomości z „wolnej ręki” (promesa, współpraca z biurami nieruchomości, itp.)
  • sporządzanie pism procesowych (wniosków wierzyciela) w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego
  • wysyłka przedegzekucyjnych i egzekucyjnych wezwań według uprzednio ustalonego z klientem harmonogramu działań

  Działania sądowe wspierające egzekucję

  Uzupełnieniem procesu są dodatkowe działania wspierające egzekucję:

  • sądowe wyjawienie majątku dłużnika
  • składanie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużników lub członków zarządu podmiotów będących dłużnikami
  • składanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • składanie do właściwych prokuratur doniesień o popełnieniu przestępstwa
  • sądowe dochodzenie należności bezpośrednio od trzeciodłużników
  • postępowanie w sprawie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną (skarga pauliańska)
  • postępowanie sądowe przeciwko członkom zarządu (w przypadku bezskuteczności egzekucji w stosunku do podmiotu przewidzianego prawem)