Windykacja sądowa dla klientów korporacyjnych

Strona główna / Korporacje / Windykacja sądowo egzekucyjna
Współpracująca z Kaczmarski Inkasso Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp. k. realizuje dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Dzięki wieloletniej współpracy z przedstawicielami różnych branż, nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowych. Wypracowane przez nas dotychczasowe rozwiązania w zakresie modeli prowadzenia postępowań odznaczają się wysoką skutecznością.

Działania windykacji sądowej w Kaczmarski Inkasso

Zaawansowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które wdrożyliśmy, umożliwiają nam masową obsługę wierzytelności, zaawansowaną kontrolę procesu i łatwość w raportowaniu. Przy tym dbamy o zachowanie najwyższych standardów obsługi, co przekłada się na profesjonalne i efektywne dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego.

W przypadku postępowania sądowego każda sprawa jest starannie analizowana przez naszych specjalistów. Z uwzględnieniem specyfiki danej wierzytelności, bieżącego salda, stopnia przeterminowania oraz innych czynników, opracowujemy optymalny plan działania. Nasza współpraca z klientem jest ukierunkowana na osiągnięcie najlepszych rezultatów w dochodzeniu wierzytelności na drodze postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe

Oferta postępowania sądowego obejmuje dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym z weksla, upominawczym lub zwykłym, a także w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Działania Kancelarii na etapie sądowym obejmują:

 • weryfikację i uaktualnienie danych dłużnika oraz całej dokumentacji
 • określenie właściwego dla danej wierzytelności trybu postępowania  sądowego
 • skierowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty
 • przygotowanie i złożenie pozwu we właściwym sądzie
 • wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania sądowego, aż do uzyskania tytułu wykonawczego
 • kontakty z sądami i nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego
 • sporządzanie pism procesowych (wniosków wierzyciela) w trakcie trwającego postępowania sądowego

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Prawna VIA LEX nadzoruje prowadzone postępowania egzekucyjne, poprzez stały kontakt
z wybranymi i sprawdzonymi komornikami we wszystkich regionach kraju. Działania w zakresie wspomagania procesu egzekucji komorniczej są indywidualnie ustalane z klientem i obejmują niżej wymienione zagadnienia:

 • weryfikacja i uaktualnianie danych dłużnika oraz całej dokumentacji
 • wstąpienie w prawa poprzedniego pełnomocnika w przypadku postępowania egzekucyjnego będącego w toku
 • przygotowywanie wniosku egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej lub wybranej kancelarii komorniczej
 • monitorowanie i wspomaganie prawidłowości realizacji procesu egzekucji dłużnika, pod względem formalnym oraz pod kątem szybkości podejmowanych działań egzekucyjnych, poprzez stały kontakt telefoniczny i osobisty z komornikami prowadzącymi postępowania egzekucyjne
 • udział, w razie konieczności, w czynnościach egzekucyjnych dokonywanych przez komornika
 • wnioskowanie do komornika o podejmowanie czynności w asyście policji
 • prowadzenie działań, których celem jest spieniężenie, w drodze licytacji komorniczej, zajętego majątku dłużnika. Działania są prowadzone przede wszystkim w przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Kancelaria poszukuje nabywców wystawionego na licytację mienia dłużnika i zamieszcza wiadomości  o organizowanych licytacjach w ogólnopolskich i regionalnych źródłach informacyjnych
 • komisowa sprzedaż ruchomości za pośrednictwem komornika
 • nadzorowanie procesu sprzedaży nieruchomości z „wolnej ręki” (promesa, współpraca z biurami nieruchomości, itp.)
 • sporządzanie pism procesowych (wniosków wierzyciela) w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego
 • wysyłka przedegzekucyjnych i egzekucyjnych wezwań według uprzednio ustalonego z klientem harmonogramu działań

Działania sądowe wspierające egzekucję

Uzupełnieniem procesu są dodatkowe działania wspierające egzekucję:

 • sądowe wyjawienie majątku dłużnika
 • składanie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużników lub członków zarządu podmiotów będących dłużnikami
 • składanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • składanie do właściwych prokuratur doniesień o popełnieniu przestępstwa
 • sądowe dochodzenie należności bezpośrednio od trzeciodłużników
 • postępowanie w sprawie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną (skarga pauliańska)
 • postępowanie sądowe przeciwko członkom zarządu (w przypadku bezskuteczności egzekucji w stosunku do podmiotu przewidzianego prawem)