Przetwarzanie danych osobowych

  Strona główna / O nas / Przetwarzanie danych osobowych
  Otrzymałeś wezwanie lub wiadomość od Kaczmarski Inkasso w sprawie zadłużenia i nie wiesz jak Twoje dane znalazły się w naszym posiadaniu oraz czy są bezpieczne?

  W naszej działalności do kwestii związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych podchodzimy z najwyższą starannością. Stawiamy również na przejrzystość i klarowność informacji, dlatego poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

  Dlaczego otrzymałeś od nas wiadomość/zawiadomienie, skoro nie podejmowałeś z nami współpracy?

  Wierzyciel (np. bank, operator telekomunikacyjny, kontrahent itp.) może dochodzić swoich należności samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanych podmiotów takich jak np. Kaczmarski Inkasso. Działając w imieniu klienta (na zlecenie) kontaktujemy się z dłużnikami i wzywamy do spłaty zaległych zobowiązań.

  Skąd posiadamy Twoje dane osobowe i kto jest ich Administratorem?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest wierzyciel. Jest to podmiot, z którym np. zawarłeś umowę podając jednocześnie komplet wymaganych danych. Jeśli nie wywiązujesz się z ustaleń dot. płatności (np. brak opłacenia faktury) wierzyciel może skorzystać z naszych usług i przekazać sprawę do windykacji. W tym celu powierza nam Twoje dane – i w ten sposób wchodzimy w ich posiadanie.

  Czy takie przetwarzanie Twoich danych osobowych i ich przekazywanie jest zgodne z prawem, skoro nie zostałeś o tym uprzedzony?

  Tak. Wierzyciel kierując się prawnie uzasadnionym interesem (w tym przypadku jest nim odzyskanie należności) nie potrzebuje Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jako Administrator danych korzysta ze swoich uprawnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Również Kaczmarski Inkasso przetwarza Twoje dane zgodnie z prawem ponieważ działa na polecenie i w imieniu wierzyciela w ściśle określonym zakresie tj. prowadzenie procesu windykacji. Przekazanie danych i ich wykorzystywanie (np. do kierowania korespondencji w sprawie zadłużenia) jest możliwe dzięki umowie powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO) zawieranej pomiędzy wierzycielem a Kaczmarski Inkasso.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Kaczmarski Inkasso działając zgodnie z treścią zawieranych umów oraz mając na uwadze art. 28 ust. 3 pkt g) RODO usuwa dane dłużników (które uprzednio zostały przekazane do przetwarzania przez wierzyciela) ze swoich systemów po zakończonym procesie windykacji.

  Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

  Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, ponieważ:
  • wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby dane osobowe, które nam powierzono, były należycie chronione, tak aby nie naruszyć praw i wolności osób, których dotyczą,
  • system bezpieczeństwa spełnia wymogi prawne, ale także wymogi naszych klientów – co w tym przypadku oznacza, iż zobowiązaliśmy się do stosowania środków bezpieczeństwa w odniesieniu do Twoich danych zawierając umowę powierzenia z Twoim wierzycielem,
  • jako firma windykacyjna przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, których integralną częścią jest zachowanie tajemnicy oraz pełna ochrona danych osobowych osób zadłużonych przekazanych i udostępnionych w związku z wykonywaniem czynności windykacyjnych,
  • nasz system bezpieczeństwa informacji jest zgodny ze standardami normy ISO/IEC 27001:2013.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@kaczmarski.pl