Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Co to jest windykacja i na czym polega? Jakie są rodzaje windykacji?

Co to jest windykacja i na czym polega? Jakie są rodzaje windykacji?

Masz problem z dłużnikiem, który uchyla się od zapłaty? To jest ten czas, kiedy możesz rozpocząć proces windykacji. Celem tych działań jest odzyskanie należności. Dowiedz się, na czym polega windykacja i jak wygląda jej przebieg, a także z czyjej pomocy możesz skorzystać.

Windykacja – co to jest?

Windykacja jest zbiorem środków – w tym określonych w przepisach – które umożliwiają odzyskanie pieniędzy lub rzeczy, które Ci się należą. Dług może mieć różną podstawę, w tym np. wynikać z wystawienia faktury za sprzedane towary czy świadczenie usług. Jeśli mimo starań nie odzyskasz ich polubownie, być może trzeba będzie wszcząć sprawę sądową.

Jeśli Twój dłużnik nie zapłaci należności w terminie, rozpocznij proces windykacji. W pierwszej kolejności skontaktuj się z nim i w razie potrzeby wyślij wezwanie do zapłaty. Gdy to nie przyniesie skutków, konieczne może okazać się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do orzeczenia sądu dobrowolnie, w celu obrony swoich praw trzeba wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Windykator – kto to?

Windykator to osoba reprezentująca wierzyciela, która w jego imieniu zajmuje się prowadzeniem windykacji. Stara się on zakończyć sprawę szybko i polubownie. W tym celu podejmuje działania windykacyjne dostosowane do specyfiki konkretnej sprawy. Wszystko po to, aby ustalić dogodny sposób spłaty.

Pamiętaj, że windykator nie ma takich uprawnień jak komornik sądowy. Tylko komornik może zająć majątek. Windykator musi działać zgodnie z przepisami i realizuje swoje zadania w formie negocjacji, które mają doprowadzić do spłaty długu lub ewentualnie porozumienia stron (np. uzgodnienia spłaty zadłużenia w ratach).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, kim jest windykator i jakie ma uprawnienia, przeczytaj artykuł: Nie taki windykator straszny, jak go kiedyś malowali.

Co to jest firma windykacyjna? Czym się zajmuje i jak pomaga wierzycielom?

Firma windykacyjna to podmiot, który działając na zlecenie wierzyciela, odzyskuje należne pieniądze. Jej zadaniem jest osiągnięcie porozumienia z dłużnikiem i doprowadzenie do spłaty całości zadłużenia. Z takich usług korzystają przedsiębiorstwa, które borykają się z problemem przeterminowanych należności. Dzięki profesjonalnemu wsparciu nie musisz martwić się o samodzielne podejmowanie działań windykacyjnych.

Jak przebiega współpraca z firmą windykacyjną? Jako wierzyciel udzielasz jej pełnomocnictwa do działania w Twoim imieniu. Przekazujesz wszystkie niezbędne informacje na temat długu i dłużnika specjalistom i to oni działają, by szybko i skutecznie odzyskać Twoje pieniądze. Profesjonalna firma windykacyjna – występując w imieniu wierzyciela – dba o wizerunek swojego klienta i zachowanie dobrych relacji pomiędzy klientem a dłużnikiem.

Jakimi sprawami zajmuje się Kaczmarski Inkasso?

Jesteśmy ekspertem w zarządzaniu wierzytelnościami. Od ponad 30 lat zajmujemy się obsługą zarówno dużych wierzycieli, takich jak np. banki, ubezpieczyciele, pożyczkodawcy, firmy leasingowe czy telekomunikacyjne, jak i średnich i małych przedsiębiorstw z różnych branż.

Przez lata działalności wypracowaliśmy unikalne rozwiązania z zakresu ochrony transakcji handlowych, które pozwalają na kompleksowe i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami.

Udostępniamy też wygodną aplikację WinGO.pl, która umożliwia szybkie przekazywanie spraw do windykacji. Jesteśmy również partnerem Krajowego Rejestru Długów, w którym możemy publikować informacje na temat dłużników.

Zakres naszych usług jest elastyczny i dopasowany do potrzeb klientów – wybierz najlepszą opcję dla siebie. Działania mogą objąć np. monitoring płatności, negocjacje polubowne czy przekazanie sprawy na drogę sądową dzięki współpracy z Kancelarią Prawną VIA LEX.

Jeśli nie wiesz, jak odzyskać swoje pieniądze od dłużnika i nie masz pewności, która metoda będzie dla Ciebie najbardziej skuteczna, skorzystaj z naszych usług doradztwa. Nasi eksperci przyjrzą się Twojej sprawie i podsuną możliwe rozwiązania.

Rodzaje windykacji

Windykacja może być prowadzona w różnych formach. Wybór konkretnego rodzaju zależy od okoliczności sprawy oraz jej etapu.

Najpopularniejszy podział to ten pod względem zastosowanych środków – windykacja miękka i twarda. Pierwszy typ obejmuje działania niezbyt radykalne, w tym np. rozmowy czy negocjacje. Windykacja twarda dotyczy z kolei zdecydowanych kroków, takich jak np. wpisanie dłużnika do bazy dłużników czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W zależności od kraju pochodzenia dłużnika wyróżnia się z kolei windykację krajową i zagraniczną. W stosunku do polskich przedsiębiorstw będzie prowadzona windykacja krajowa. Wierzytelność od zagranicznego podmiotu również może być odzyskana, jednak w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie windykacji zagranicznej, która może uwzględniać inne przepisy.

To nie wszystkie rodzaje windykacji. Sprawdź, jakie inne typy można wyróżnić.

Windykacja bezpośrednia – co to znaczy?

Windykacja bezpośrednia to typ windykacji, w której działania są podejmowane poprzez bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Inaczej określa się ją jako windykacja terenowa. Taki sposób odzyskiwania należności zakłada m.in. wizytę u dłużnika w mieszkaniu, miejscu pracy czy miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i przeprowadzenie rozmowy na temat możliwych działań w sprawie.

Windykacja zewnętrzna – co to jest?

Windykację możesz prowadzić samodzielnie, jednak zazwyczaj okazuje się to trudne i czasochłonne. W praktyce najczęściej i tak musisz zatrudnić osobę, która ma w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Jeśli nie chcesz martwić się o windykację należności we własnym zakresie, możesz zlecić ją podmiotowi zewnętrznemu, który jest ekspertem w tym obszarze.

Takie rozwiązanie to windykacja zewnętrzna. W tym przypadku odzyskaniem długu zajmie się w Twoim imieniu wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które działa na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa.

Windykacja polubowna – co to jest?

Windykacja polubowna to próba odzyskania długu bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego. Obejmuje przede wszystkim kontakt z dłużnikiem i uzyskanie informacji o przyczynach opóźnienia w płatności. Jej celem jest jak najszybsze odzyskanie całości zadłużenia. Dzięki porozumieniu możesz szybciej odzyskać środki i obniżyć koszty windykacji.

Jeśli w danej sprawie windykacja polubowna będzie nieskuteczna, konieczna będzie windykacja sądowo-egzekucyjna i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Tryb i czas trwania postępowania zależy od wartości przedmiotu sporu oraz okoliczności sprawy.

Po wydaniu orzeczenia sądu trzeba poczekać na jego uprawomocnienie. W treści nakazu zapłaty jest wskazany termin na zapłatę. Jeśli dłużnik – mimo zakończenia postępowania sądowego – nie ureguluje należności, będziesz zmuszony do uzyskania klauzuli wykonalności i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Komornik ma do dyspozycji wiele narzędzi, które zwiększają szansę na odzyskanie długu.

Dzięki współpracy z firmą windykacyjną w wielu przypadkach możesz jednak tego uniknąć i zakończyć sprawę szybciej.


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Jakie są etapy windykacji?

Podstawowe etapy windykacji to windykacja polubowna, postępowanie sądowe i postępowanie egzekucyjne. To, czy w danej sprawie dojdzie do kolejnych działań, zależy od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane, czy nie. Polubowne zakończenie windykacji jest możliwe w każdym czasie. Im szybciej do niego dojdzie, tym większych kosztów uda się uniknąć.

Od jakiej kwoty jest windykacja?

Nie ma minimalnej kwoty, od której według przepisów możesz wszcząć windykację. Podobnie nie istnieje minimalna wysokość wartości przedmiotu sporu, która jest wymagana, aby wnieść pozew. Z tego powodu klauzulę wykonalności możesz uzyskać dla każdego nakazu zapłaty i dochodzić u komornika jego egzekucji. Skuteczność działań będzie zależna od tego, czy dłużnik jest wypłacalny.

Kiedy dochodzi do windykacji?

Do windykacji dochodzi wtedy, gdy dłużnik nie reguluje w terminie wymagalnych zobowiązań. W praktyce proces powinien rozpocząć się, gdy nie masz informacji na temat przyczyn opóźnienia, a kontakt z dłużnikiem jest utrudniony.

Jak długo trwa windykacja?

Czas trwania windykacji zależy od wielu czynników. Na początku powinieneś podjąć windykację polubowną. Dopiero później – gdy negocjacje nie przyniosą skutków – możesz rozważyć wniesienie pozwu do sądu. Samo wydanie nakazu zapłaty trwa od kilku tygodni do około dwóch miesięcy. W przypadku wyższych kwot lub wystąpienia problemów proces może się wydłużyć nawet do kilku lat. Warto również pamiętać, że w razie woli polubownego zakończenia sporu ze strony dłużnika proces może się zakończyć szybciej.