Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Jak skutecznie odzyskać pieniądze od niesolidnego kontrahenta?

Jak skutecznie odzyskać pieniądze od niesolidnego kontrahenta?

Wbrew pozorom udana transakcja handlowa nie kończy się w momencie sprzedaży, ale wtedy kiedy kontrahent faktycznie zapłaci za towar lub usługę. Stosowanie kredytu kupieckiego (czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności) na stałe powiązane jest z ryzykiem biznesowym. Co jednak zrobić w sytuacji kiedy, na naszym koncie wciąż nie widać wpływu należnych środków? Kiedy i jak rozpocząć działania windykacyjne? Jakie są podstawowe zasady?
Trzeba przejść do działania, bierność i wyczekiwanie na rozwój sytuacji działa w tym przypadku na naszą niekorzyść. Należy niezwłocznie skontaktować się kontrahentem i ustalić przyczynę zaistniałej sytuacji. Rozmowę zawsze staramy się prowadzić z osobą decyzyjną lub odpowiadającą bezpośrednio za płatności. Interesuje nas tylko precyzyjna informacja, nie akceptujemy ogólników. Przykładowo klient informuje nas, że zwleka z zapłatą ponieważ sam oczekuje na płatność od swojego klienta. Dopytajmy zatem o nazwę tego podmiotu oraz szacowany czas oczekiwania na płatność. Mając takie informacje możemy dokonać ustaleń w naszej sprawie. Skoro klient otrzyma np. przelew za tydzień, to ustalmy że w kolejnym dniu to my otrzymamy naszą należność. Dobrze jest podsumować takie ustalenia np. w formie krótkiego e-maila (przy kolejnym kontakcie będzie możliwość powołania się na korespondencję).

Niestety, często zdarza się, że kontakt z naszym kontrahentem nagle się urywa. Nie możemy się dodzwonić lub osoba decyzyjna wciąż jest nieosiągalna. W tym przypadku możemy skierować do naszego klienta monit, który ma charakter przypomnienia. Szybką formą komunikacji w tym zakresie jest e-mail lub SMS, możemy również zdecydować się na tradycyjną korespondencję.

Brak odzewu na monit, dalsze utrudnienia w kontakcie z klientem lub zlekceważenie wzajemnych ustaleń to sygnał, aby przygotować wezwania do zapłaty. Skierowanie takiego dokumentu do klienta to oficjalna forma poinformowania go, że zamierzamy konsekwentnie dochodzić swoich praw i prowadzić windykację. W obrocie gospodarczym nie ma odgórnie ustalonego wzoru wezwania do zapłaty, możemy jednak wskazać jakie informacje są konieczne. Przede wszystkim należy podać kwotę zaległości oraz dodać krótką informację na jakiej podstawie wzywamy do zapłaty np. poprzez wyszczególnienie nieopłaconych faktur. Ponadto w dokumencie wyznaczamy dokładny termin w jakim nasz klient musi dokonać wpłaty (jest to najczęściej 7 lub 14 dni). Powszechną praktyką jest również zapowiedź sankcji na wypadek zlekceważenia żądania. Przykładowo może to być informacja o możliwym skierowaniu sprawy do sądu.

Droga do odzyskania należnych pieniędzy może okazać się długa i trudna. Możemy ją pokonać samodzielnie, ale warto także rozważyć możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy. Firma zewnętrzna, która posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie, może rozwiązać sprawę szybciej i sprawniej oraz… taniej. Ponadto w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem na drodze polubownej możemy liczyć na rekomendacje i prowadzenie dalszych działań na drodze sądowo-egzekucyjnej.