Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Pozew o zapłatę – wszystko, co warto wiedzieć

Pozew o zapłatę – wszystko, co warto wiedzieć

Na Twoim biurku rośnie stos nieopłaconych faktur, a kontrahenci nie odbierają telefonów ani nie odpowiadają na maile? Gdy zawiodły wszystkie metody windykacji polubownej, a przedsądowe wezwania do zapłaty również nie przynoszą rezultatu, ostatnią deską ratunku jest skierowanie sprawy do sądu. Sprawdź, jak napisać pozew o zapłatę. Co powinno się w nim znajdować? Gdzie i kiedy należy go złożyć?

Co to jest pozew o zapłatę?

Czy wiesz, że prawie 70% firm nie może rozwijać swojego potencjału, ogranicza inwestycje i podnosi ceny przez niezapłacone faktury? Zatory płatnicze, czyli sytuacje, w których nie możesz zapłacić swojemu kontrahentowi, ponieważ klient nie płaci Ci na czas, to problem większości przedsiębiorstw. Tak wynika z raportu „Przeterminowanie faktury w polskich przedsiębiorstwach” wykonanego przez TGM Research na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Jeśli polubowna windykacja faktur nie przynosi efektu, jedynym rozwiązaniem okazuje się zaostrzenie środków i podjęcie następujących działań:
 1. Napisz i wyślij listem poleconym przedsądowe wezwanie do zapłaty. Takie oficjalne upomnienie możesz wystosować do swojego dłużnika kilka razy w formie powtórnego oraz ostatecznego wezwania do uregulowania należności.
 2. Skieruj sprawę do sądu poprzez napisanie pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę to narzędzie prawne, dzięki któremu możesz wyegzekwować od dłużnika zwrot należności na drodze sądowej. Pismo, którego dokładny kształt i niezbędne elementy zostały określone w Kodeksie Cywilnym, jest niezbędne do rozpoczęcia postępowania upominawczego, nakazowego lub uproszczonego – to najczęściej wybierane formy dochodzenia swoich praw w przypadku nieuregulowanych zobowiązań. Pismo możesz napisać samodzielnie albo zlecić to doświadczonemu windykatorowi.

W jakich postępowaniach stosuje się pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę może rozpoczynać postępowanie upominawcze, nakazowe, uproszczone lub zwykłe. W przypadku roszczeń pieniężnych stosuje się najczęściej trzy pierwsze, ponieważ trwają one znacznie krócej niż postępowanie zwykłe i nie wymagają przeprowadzania tradycyjnej rozprawy z udziałem stron, ich pełnomocników i świadków. Wszystko odbywa się na posiedzeniu niejawnym, podczas którego sąd przygląda się sprawie, ocenia przedstawioną dokumentację i na tej podstawie wydaje nakaz zapłaty. Wybór rodzaju postępowania zależy m.in. od tego, jakimi dowodami dysponujesz oraz jaka jest wartość sporu.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Kiedy składasz pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, musisz dołączyć do niego odpowiednie dowody, jednak rodzaj materiału dowodowego nie został zdefiniowany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Może to być np. nieopłacona faktura z poświadczeniem zrealizowania usługi lub odbioru towaru. Ten rodzaj postępowania wybierz, jeśli:
 • przedmiotem sporu jest uzasadnione roszczenie pieniężne;
 • okoliczności sporu nie budzą wątpliwości;
 • zaspokojenie twojego roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego;
 • miejsce pobytu dłużnika jest znane i dostarczenie mu pisma na terenie kraju będzie możliwe.
Proste sprawy o zapłatę sąd może rozpatrzyć online w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Całe postępowanie (od złożenia pozwu do wydania nakazu zapłaty) odbywa się wtedy przez internet.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe wybierz w sytuacji, gdy twoje roszczenie można udowodnić za pomocą ściśle określonych dokumentów. To zamknięty katalog opisany w art. 485 k.p.c. Znajdują się w nim:
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
 • dokument urzędowy;
 • wezwanie do zapłaty oraz pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 • prawidłowo wypełniony i niebudzący wątpliwości weksel, czek, warrant lub rewers;
 • umowa, dowód spełnienia niepieniężnego świadczenia wzajemnego, dowód doręczenia faktury lub rachunku (jeżeli powód dochodzi zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych).
Do pozwu o zapłatę musisz więc dołączyć ściśle określone dokumenty.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym będzie najlepszym wyborem, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł. Jeszcze do niedawna pozew trzeba było składać na specjalnie do tego przygotowanych formularzach urzędowych, jednak dziś nie ma już takiego wymogu – możesz więc śmiało skorzystać ze wzoru, o którym będzie mowa w dalszej części artykułu. Pamiętaj jednak, że w pozwach, które rozpoczynają ten rodzaj postępowania, nie możesz kumulować kilku roszczeń. O szczegółowych zasadach tego postępowania przeczytasz w art. 505 k.p.c.

Rozwój Twojej firmy hamują ciągłe braki zapłaty za faktury? Sprawdź, co należy zrobić!

Jak powinien wyglądać pozew o zapłatę? Wzór

Pozew o zapłatę musi spełniać kryteria pisma procesowego określone w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Powinny znaleźć się w nim następujące informacje:
 • oznaczenie sądu, do którego kierowana jest sprawa;
 • imiona i nazwiska stron lub nazwa firmy – jeśli wiesz, że w imieniu stron działają już pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi, ich imiona i nazwiska również powinny znaleźć się w pozwie (jeśli pozwany jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pismo musi zawierać także informacje o miejscu jego zamieszkania);
 • oznaczenie trybu postępowania – w pozwie trzeba wyraźnie zaznaczyć, czy ma on rozpoczynać postępowanie zwykłe, upominawcze, nakazowe czy uproszczone;
 • wskazanie wartości przedmiotu sporu oraz określenie, na jakiej podstawie domagasz się zwrotu pieniędzy (podpisana umowa, wystawiona faktura);
 • uzasadnienie, w którym napiszesz, jaka zależność łączy cię z dłużnikiem, tj. jaką usługę dla niego wykonałeś lub jaki towar mu dostarczyłeś;
 • wyliczenie dowodów, które dołączysz do pisma;
 • podpis – Twój lub twojego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.
Treść możesz przygotować samodzielnie lub posiłkować się wzorami dostępnymi w internecie.

Jesteś dłużnikiem? Sprawdź, jak spłacić dług, aby uniknąć postępowania sądowego!

Kiedy złożyć pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę należności złóż w przypadku, gdy wyczerpały się już wszystkie możliwości polubownego załatwienia sprawy. Chodzi tu więc o sytuację, w której twój dłużnik nie odpowiadał na maile, telefony lub mimo wielokrotnych deklaracji i pisemnych ustaleń nie wywiązywał się ze zobowiązania. Złożenie pozwu zawsze powinno być poprzedzone przedsądowym wezwaniem do zapłaty, tj. listem poleconym, w którym wyraźnie poinformujesz dłużnika, że w przypadku braku spłaty zobowiązania sprawa trafi do sądu.

Gdzie złożyć pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę w dwóch kopiach złóż w biurze podawczym sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. W przypadku roszczeń na kwotę mniejszą niż 100 tys. zł wybierz sąd rejonowy. Jeśli wartość sporu jest większa, właściwym miejscem będzie sąd okręgowy. W przypadku prostych spraw i roszczeń opiewających na mniejsze kwoty pozew możesz złożyć także online w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Pismo złóż osobiście lub wyślij listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Ile wynosi opłata od pozwu o zapłatę?

W większości przypadków będzie to opłata stosunkowa 5% wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, gdy chcesz odzyskać od dłużnika 20 tys. zł, musisz wnieść opłatę w wysokości 1 tys. zł. Jeśli składasz pozew w trybie uproszczonym, wysokość opłat jest regulowana przez Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czy mogę napisać pozew samodzielnie, czy muszę zlecać to prawnikowi?

Pozew o zapłatę możesz przygotować samodzielnie, a w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) będziesz korzystać z gotowego formularza, dzięki któremu wszystkie formalności od A do Z da się załatwić online. W przypadku skomplikowanych spraw, gdzie materiał dowodowy okazuje się obszerny, a przedmiotem sporu jest bardzo duża kwota, skorzystaj z pomocy prawnika lub przekaż sprawę firmie windykacyjnej.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty a pozew o zapłatę – czym się różnią?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, które informuje o zamiarze skierowania sprawy do sądu, jednak nie rozpoczyna postępowania. Pozew o zapłatę to pismo procesowe, które ma konkretny skutek, tj. rozpoczyna sprawę sądową. W dalszej perspektywie może skutkować wydaniem nakazu zapłaty, a następnie egzekucją komorniczą, gdy nakaz otrzyma klauzulę wykonalności.