Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Prawie 60 procent firm i konsumentów uważa, że gospodarka nie poradzi sobie bez windykacji

Prawie 60 procent firm i konsumentów uważa, że gospodarka nie poradzi sobie bez windykacji

Ponad połowa przedsiębiorców i 60 proc. konsumentów uważa, że Polska gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez firm windykacyjnych. A nadchodzący kryzys sprawi, że ich znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie. Takie wnioski płyną z badania „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”, przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso.
O tym, z jakimi problemami finansowymi zmagają się obecnie przedsiębiorcy, świadczą dane Krajowego Rejestru Długów. Na koniec 2022 r. długi 2,38 mln konsumentów dochodziły do 44,4 mld zł, a 264 tys. przedsiębiorców sięgały prawie 8,6 mld zł i od początku sierpnia nieustannie rośnie. Wiele branż odczuwa poważne perturbacje wynikające z tego, że klienci nie płacą na czas lub wcale za kupione towary i zrealizowane usługi. W pierwszych 10 miesiącach 2022 r. najwięcej zaległości przybyło w budownictwie i handlu, w mniejszym stopniu w przemyśle, transporcie, hotelarstwie i gastronomii. Rosła też liczba niewypłacalności przedsiębiorstw. W IV kwartale 2022 r. było ich o blisko 1/4 więcej niż trzy miesiące wcześniej, a co trzecia firma, która ogłosiła upadłość, była notowana w KRD już 2 lata wcześniej.

Gotówka szybciej wraca na konto

Zdecydowana większość firm i konsumentów (po blisko 80 proc. wskazań w obu grupach), uważa, że praca firm windykacyjnych jest konieczna dla funkcjonowania rynku. 3/4 przedsiębiorców i 77 proc. osób fizycznych dostrzega, że biznes szybciej odzyskuje pieniądze dzięki współpracy z firmami windykacyjnymi niż wtedy, kiedy oddaje sprawy do sądu.

Ważną kwestią jest także poczucie bezpieczeństwa w relacjach biznesowych dzięki wsparciu firm windykacyjnych. Można wówczas liczyć na skuteczną pomoc w wyegzekwowaniu pieniędzy od dłużnika. Na ten aspekt zwraca uwagę 71 proc. badanych przedsiębiorców i 76 proc. konsumentów. Zdaniem ponad połowy przedsiębiorstw i 60 proc. osób fizycznych polska gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez firm windykacyjnych. Powszechne w naszych realiach zatory płatnicze paraliżują działanie gospodarki, a w ich odblokowywaniu istotny udział mają właśnie firmy zarządzające wierzytelnościami.

Miliardy złotych czekają na przywrócenie do obiegu

Według ostatnich dostępnych danych, zawartych w raporcie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” Związku Przedsiębiorstw Finansowych, wartość wierzytelności obsługiwanych w II kwartale 2022 r. przez firmy windykacyjne to 148,35 mld zł. Średnia wartość długu sięga 7,9 tys. zł.

- Nasze doświadczenie w odzyskiwaniu należności wskazuje, że firmom, zwłaszcza z sektora MŚP, mocno zależy teraz na wyegzekwowaniu pieniędzy zamrożonych w fakturach. Obecna sytuacja na rynku nie napawa optymizmem: małym podmiotom, a jest ich bardzo dużo w polskiej gospodarce, niełatwo dostać kredyt na finansowanie działalności. Do tego inflacja znacząco zmniejsza wartość wypracowanych zysków. Znaczenie firm windykacyjnych, które wspierają przedsiębiorstwa w zachowaniu płynności finansowej, będzie więc rosło. Przywrócenie pieniędzy do obiegu ma ogromny wpływ na sprawne działanie gospodarki. Z samych tarcz antykryzysowych wypłacono z budżetu państwa 230 mld zł, co pokazuje, jak trudno funkcjonować firmom na rynku bez dopływu gotówki – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. I wyjaśnia, że windykacja polubowna, prowadzona przez wyspecjalizowane firmy, skupia się na dialogu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, którego efektem jest wynegocjowanie rozwiązania zaakceptowanego przez obie strony. Przykładowo - spłaty zaległości w ratach. Do windykacji można przekazać jedną fakturę lub cały ich portfel.

Kryzys i większy konsumpcjonizm równa się więcej długów

Według badania Kaczmarski Inkasso ponad 42 proc. przedsiębiorców i 38 proc. osób fizycznych uważa, że znaczenie firm windykacyjnych w najbliższej przyszłości będzie rosło.

Zdaniem respondentów największy wpływ na to będą miały skutki kryzysu gospodarczego, które dopiero nadejdą. Sprawią one, że wsparcie firm windykacyjnych będzie potrzebne w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. Wskazuje na to 58 proc. przedsiębiorstw i 46 proc. konsumentów. Badani sądzą również, że z powodu niepewnych warunków ekonomicznych wzrośnie liczba podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i upadłością. Wskazuje na to 53 proc. firm i 46 proc. klientów indywidualnych. W tym przypadku rolą firm windykacyjnych będzie zapobieżenie takim sytuacjom poprzez szybkie odzyskiwanie należności na zlecenie tych przedsiębiorstw.

Z kolei po 42 proc. badanych w obu badanych grupach stwierdza, że wśród Polaków wzrasta konsumpcjonizm i coraz powszechniejsze staje się życie na kredyt, często ponad stan. Z tego powodu zaangażowanie firm windykacyjnych w odzyskiwanie długów będzie jeszcze większe niż obecnie.

Badanie „Przydatność firm windykacyjnych dla gospodarki”, przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, zostało zrealizowane w III kwartale 2022 r. techniką mieszaną – CAWI i CATI na reprezentatywnej grupie firm oraz konsumentów. W grupie firm w badaniu wzięło udział 405 podmiotów. W grupie konsumentów w sondażu uczestniczyło 1014 osób w wieku 18-74 lata.