Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi - pakiet wierzycielski na ostatniej prostej?

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi - pakiet wierzycielski na ostatniej prostej?

71% przedsiębiorców z sektora MSP skarży się na problemy z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów. Lekarstwem na te bolączki ma być pakiet wierzycielski. Ustawa dająca firmom narzędzia do dokładniejszej weryfikacji kontrahenta i szybszego odzyskania należności została już poparta przez Sejm. Dziś poruszana jest w Senacie. Większość nowych przepisów może wejść w życie 1 czerwca 2017 r., część 6 miesięcy od dat ogłoszenia.
Zmiana dotyczy kilku przepisów, które już funkcjonują, ale w ocenie rządzących, mogłyby działać lepiej. Po pierwsze zmieni się Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG-i mają dać przedsiębiorcom dokładniejszą widzę na temat kontrahenta, by ci mogli lepiej zabezpieczyć swoje transakcje. Nowelizacja zakłada integrację przez BIG-i danych z różnych istniejących już rejestrów publicznych takich jak PESEL, CEIDG czy KRS. Ministerstwo Finansów pracuje również nad stworzeniem rejestru dłużników podatkowych tzw. Rejestru Należności Publicznoprawnych, do którego BIG-i również uzyskają dostęp. Dzięki temu w jednym raporcie pobranym z BIG-u, przedsiębiorca otrzyma kompleksową informację o swoim kontrahencie pochodzącą z wielu źródeł. Dodatkowo biuro będzie mogło po nowelizacji także tworzyć oceny wiarygodności płatniczej (scoringi) przedsiębiorców.

- Kierunki zmian zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju realizują postulaty przedsiębiorców. Ich reprezentanci wielokrotnie podkreślali, że oczekują nie tylko zintegrowanej informacji, ale też łatwo dostępnej. Właściciele małych i średnich firm nie mają po prostu czasu na zbyt długie poszukiwania wiedzy o kontrahentach. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie przedsiębiorca sprawdzający swojego kontrahenta nie dość, że otrzyma pełne dane o weryfikowanym podmiocie, to jeszcze będzie miał rzetelną ocenę jego kondycji finansowej oraz rekomendację co do współpracy z nim. To powinno zmniejszyć skalę zatorów płatniczych. Nierzetelni będą mieli znacznie mniejsze możliwości wyłudzeń – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Łatwiejsze odzyskanie długu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, problem z otrzymaniem terminowej zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany produkt, dotyka siedem na dziesięć firm. Przedsiębiorcy, chcąc odzyskać należności, korzystają z różnych form windykacji. Jeśli ta nie zadziała, przekazują sprawę do sądu, gdzie na wyrok trzeba czekać niekiedy bardzo długo.

- Liczba spraw, które wpływają do sądów systematycznie rośnie. Jak pokazują dane Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2015 r. na wokandę trafiło ogółem ok. 6,5 mln spraw cywilnych. W sądach okręgowych 41% spraw gospodarczych trwało dłużej niż 12 miesięcy. Ponad jedna na cztery takie sprawy, trwa dłużej niż 2 lata. W 10% przypadków sprawy, które rozpoczęły się w 2015 roku trwają do dziś – zauważa Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy.

Według Mirosława Sędłaka przewidziane w pakiecie wierzycielskim skrócenie pierwszych, formalnych etapów postępowania sądowego, zwiększenie zakresu spraw rozstrzyganych w postepowaniu grupowym czy zwiększenie górnego limitu dla spraw rozpatrywanych w trybie uproszczonym z 10 tys. zł do 20 tys. zł, to kroki w dobrym kierunku.

Dobrą zmianą jest również skrócenie czasu oczekiwania na możliwość wpisania dłużnika do biura informacji gospodarczej z 60 do 30 dni. Tym bardziej, że przy odzyskiwaniu należności powiedzenie „czas to pieniądz” sprawdza się w stu procentach. Jak pokazują dane Kaczmarski Inkasso, jeśli od upływu terminu płatności nie minęło więcej niż trzy miesiące, spłacalność zobowiązań sięga 72 proc. W przypadku długów z ponad 12-miesięcznym okresem przeterminowania skuteczność działań windykacyjnych wynosi zaledwie 26 proc.

- Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy z pewnością będą mieli możliwość szybszego odzyskania należności. Niestety zdarza się, że jedna niezapłacona faktura zagraża płynności finansowej mikroprzedsiębiorstwa. W odzyskiwaniu należności czas odgrywa kluczową rolę – ocenia Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy.

Poprawa w budownictwie

Pakiet wierzycielski z pewnością ułatwi również działanie firm budowanych, których zadłużenie notowane w KRD BIG SA sięga blisko 2 mld zł. Dużym problemem w tej branży są nieprecyzyjne zapisy umów o wykonanie robót budowlanych, które nierzadko kończą się sporami i wstrzymywaniem płatności.

- Największy problem pojawia się wtedy, gdy inwestor nie wie, kto jest podwykonawcą, a firma będąca głównym wykonawcą nie rozliczy się z innymi. Odpowiedzialność za płatności rozmywa się, sprawa staje się sporna i trafia na wokandę. Propozycja wicepremiera Morawieckiego ma to zmienić. Nowelizacja obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego pozwoli podwykonawcy samodzielnie zgłosić zakres swoich robót. Z drugiej strony wprowadza wymóg dokonywania zgłoszenia podwykonawcy i ewentualnego sprzeciwu inwestora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nowela przewiduje również, że inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane przez podwykonawcę, do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zabezpiecza tym samym każdą ze stron - ocenia Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy.

Pakiet wierzycielski omawiany jest na dzisiejszym posiedzeniu Senatu. Jeśli senatorowie nie będą mieli uwag, projekt będzie czekać na podpis prezydenta.