Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Windykacja terenowa – jak działa i co daje? Kim jest windykator terenowy i jakie ma uprawnienia?

Windykacja terenowa – jak działa i co daje? Kim jest windykator terenowy i jakie ma uprawnienia?

Windykacja terenowa to jedna z dopuszczalnych przez prawo form odzyskiwania długów. Jeśli się na nią zdecydujesz, dojdzie do rozmowy z dłużnikiem w jego domu, firmie albo innym miejscu, w którym często przebywa. Dowiedz się, na czym polega skuteczna windykacja terenowa.

Windykacja terenowa – co to?


Windykacja terenowa to forma odzyskiwania należności prowadzona w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem. Windykator udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika albo np. do miejsca jego pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej i rozmawia z nim o sprawie, starając się przekonać go do spłaty zadłużenia.

W ramach windykacji terenowej windykator przekazuje najistotniejsze informacje o roszczeniu, w tym przede wszystkim z czego wynika zadłużenie, jaka jest aktualna kwota do zapłaty, a także jakie są możliwe konsekwencje dalszego uchylania się od spłaty należności. Wszystko po to, aby wypracować najlepsze rozwiązanie w celu polubownego zakończenia sporu.

Kim jest windykator terenowy?


Windykator terenowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem windykacji w formie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem. Działa na podstawie pełnomocnictwa w ramach firmy windykacyjnej. Windykator terenowy nie pełni funkcji państwowej, jak komornik, który prowadzi egzekucję i doprowadza do wykonania orzeczenia za pomocą środków przymusu.

Przed rozmową z dłużnikiem windykator zbierze informacje o sprawie i zweryfikuje okoliczności powstania wierzytelności oraz przyczyny opóźnienia. Dzięki temu może przygotować się do negocjacji w Twoim imieniu i zaproponować dogodne dla obu stron wyjście z sytuacji. Twoja pomoc w tym procesie będzie nieoceniona. Przed przekazaniem zlecenia zbierz wszystkie istotne informacje dotyczące sprawy. Pomocne okażą się w szczególności adresy, pod którymi będzie można zastać dłużnika. Przekaż także inne informacje, które mogą być przydatne w procesie windykacji.

Najważniejsza jest zazwyczaj pierwsza rozmowa z dłużnikiem. To ona jest kluczowa dla ustalenia, czy współpraca i polubowne zakończenie sporu będą możliwe.

Windykacja terenowa – po jakim czasie od powstania długu można z niej skorzystać?


Windykacja terenowa jest realizowana na podstawie zlecenia przekazanego przez Wierzyciela. Może okazać się konieczna, jeśli inne działania nie przyniosły rezultatu, albo zostać podjęta od razu po przeterminowaniu płatności.

Jeśli dłużnik nie uregulował zobowiązania w terminie i nie próbował skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki, prawdopodobnie to Ty zwrócisz się do niego, aby wypracować porozumienie. Jeśli będzie to niemożliwe albo utrudnione, zasadne może się okazać poszukiwanie innych rozwiązań.

Bezpośredni kontakt z dłużnikiem może dać lepsze i szybsze efekty niż np. korespondencja w formie listownej czy próby kontaktu telefonicznego. Dlatego windykacja terenowa jest często jednym z pierwszych działań wdrażanych w ramach prób ściągnięcia należności.

Jak przebiega windykacja terenowa?


Procesy windykacyjne składają się z kilku etapów. Po ustaleniu okoliczności sprawy i miejsca, w którym można znaleźć dłużnika, windykator terenowy udaje się na spotkanie z nim.

W trakcie wizyty windykator terenowy informuje dłużnika o zadłużeniu, w tym jego kwocie i podstawach. Następnie próbuje ustalić przyczyny opóźnienia i szanse na spłatę. W zależności od okoliczności windykator terenowy może zaproponować rozwiązania, które umożliwią polubowne zakończenie sporu.

W trakcie windykacji terenowej może dojść do uznania długu, czyli potwierdzenia, że dłużnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela określonej kwoty. To bardzo istotne, ponieważ gdy dłużnik złoży je na piśmie, nie będzie miał zbyt wielu możliwości działania w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Windykator terenowy powinien wytłumaczyć dłużnikowi, jakie konsekwencje niesie dla niego zaniechanie spłaty zobowiązania. Przedstawiając wysokie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, windykator może osiągnąć założony cel i przekonać zobowiązanego do zapłaty, wskazując, że dalsza zwłoka będzie dla niego nieopłacalna, ponieważ i tak nie uchroni go przed dalszymi krokami windykacyjnymi.

Nawet jeśli w danym momencie dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania, to w toku windykacji terenowej może dojść do podpisania ugody, w której zostanie ustalony dogodny dla obu stron plan spłaty zadłużenia. Dłużnik uniknie dzięki temu wysokich kosztów dalszych etapów windykacji, a Ty oszczędzisz z kolei czas i odzyskasz dług.

Po rozmowie z dłużnikiem windykator terenowy przekazuje do firmy windykacyjnej informacje na temat spotkania. Na tej podstawie podejmowane są decyzje w zakresie dalszych kroków.

Co daje windykacja terenowa?


Skuteczna windykacja terenowa umożliwia odzyskanie całości należności i oszczędność czasu. Dzięki skorzystaniu z tej formy możesz osiągnąć lepszy efekt, niż np. wysyłając wezwania do zapłaty, maile czy prowadząc korespondencję listowną. Bezpośrednie spotkanie ułatwia negocjacje i zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

W praktyce często okazuje się, że już jedno spotkanie z dłużnikiem zmotywuje go do spłaty w obawie przed kolejnymi wizytami windykatora. Ryzyko utraty wiarygodności finansowej i otoczenie biznesowe sprawia, że kontrahent dojdzie do słusznego wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie należności.

Wizyta zwiększa również wiarygodność windykacji. Dłużnicy dzięki windykacji terenowej przekonają się, że jesteś zdeterminowany w dążeniu do odzyskania należności i nie cofniesz się przed żadnymi krokami prawnymi w celu ochrony swoich praw.

W czasie windykacji terenowej windykatorowi łatwiej ustalić, jaka jest sytuacja finansowa dłużnika. Dzięki wiedzy na temat przyczyn opóźnienia można zaproponować konkretne rozwiązania, które ułatwią zakończenie sprawy.

Windykacja terenowa prowadzona przez firmę specjalizującą się w windykacji należności pozwala na odzyskanie długu i nie wymaga Twojego zaangażowania. To opłacalne i wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musisz na własną rękę szukać ani zatrudniać specjalisty od spraw windykacji. Jeśli zdecydujesz się na zewnętrzną firmę, zapewnisz sobie najwyższą jakość świadczonych usług.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Windykacja terenowa – co to jest?

Windykacja terenowa to jeden ze sposobów, dzięki któremu możesz odzyskać dług. Jej podstawą są bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem prowadzone przez windykatora terenowego w jego miejscu zamieszkania, zakładzie pracy czy miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkania windykator przekazuje informacje o kwocie i podstawie wierzytelności oraz uzgadnia harmonogram spłaty.

Windykacja terenowa – czy jest legalna?

Windykacja terenowa jest w pełni legalna. Windykator terenowy musi jednak uwzględniać w trakcie jej prowadzenia powszechnie obowiązujące przepisy. Obowiązują go również zasady etyki zawodowej oraz współżycia społecznego. Windykatorzy mogą odwiedzać dłużników w celu rozmowy na temat zadłużenia i prowadzenia negocjacji.

Ile trwa windykacja terenowa?

Czas trwania windykacji terenowej zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Najczęściej czynności są podejmowane już w ciągu kilku dni. Jeśli kontakt z dłużnikiem będzie utrudniony, czas trwania windykacji terenowej może się wydłużyć.

Jak rozmawiać z windykatorem terenowym?

W czasie rozmowy z windykatorem terenowym uzyskaj wszystkie informacje na temat podstaw wierzytelności. Postaraj się dążyć do polubownego rozwiązania sporu, ponieważ dzięki temu unikniesz wysokich kosztów sądowych i kosztów postępowania egzekucyjnego. Jeśli masz propozycję spłaty, przedstaw ją windykatorowi i negocjuj warunki.

Windykacja terenowa w sobotę – czy jest dopuszczalna?

Windykacja terenowa jest zazwyczaj przeprowadzana w dni powszednie. Nie ma jednak przeszkód, aby odbyła się również w sobotę. Warto dostosować termin przeprowadzanych działań do dostępności dłużnika i unikać godzin, w których jest w pracy.