Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Windykator terenowy – kim jest i jakie ma zadania?

Windykator terenowy – kim jest i jakie ma zadania?

Gdy chcesz odzyskać swoje pieniądze od dłużnika, zaczynasz od prostych czynności w ramach windykacji polubownej, takich jak wysłanie wiadomości e-mail czy wykonanie telefonu. Wszystkie te działania mają prowadzić do polubownego załatwienia sprawy, jednak odbywają się na odległość. Czy zastanawiałeś się, jak zareagowałby twój dłużnik, gdyby w jego domu lub siedzibie firmy pojawił się windykator terenowy? Sprawdź, jakie są uprawnienia takiej osoby i w jakim stopniu jej działania mogą przyspieszyć odzyskiwanie wierzytelności.

Windykacja terenowa – co to takiego?

Odzyskanie długu wymaga ukierunkowanego działania. Zanim skierujesz sprawę na drogę sądową, musisz wykorzystać wszystkie dostępne środki tzw. windykacji polubownej, która zakłada spłatę zobowiązania pieniężnego bez udziału sądu i komornika. Do takich metod należą SMS-y, maile, telefony oraz listy. Jednak każde połączenie telefoniczne można odrzucić, a wiadomości tekstowe skasować lub zignorować. Kiedy jednak przed drzwiami twojego dłużnika staje osoba, która chce porozmawiać i ustalić dogodny termin spłaty zobowiązania, sprawa nabiera powagi i trudno dalej zamiatać ją pod dywan.

Windykacja terenowa – bo o niej mowa – to jeden z możliwych sposobów na skłonienie dłużnika do spłaty zobowiązania. Jest metodą stosowaną w ramach windykacji polubownej, której podstawą jest bezpośrednia rozmowa z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania, w zakładzie pracy lub w siedzibie jego firmy. Podczas spotkania z windykatorem terenowym dłużnik otrzymuje dokładne informacje na temat kwoty i podstawy wierzytelności oraz ma możliwość wynegocjowania dogodnego terminu i nowych warunków spłaty. W ramach windykacji terenowej można dodatkowo wyróżnić:
 • windykację terenową miękką – to rozmowa, przedstawienie konsekwencji braku spłaty zobowiązania i negocjacje;
 • windykację terenową twardą – to działania, które mają ponaglić dłużnika do jak najszybszego uregulowania zobowiązania, czyli np. poinformowanie go, że sprawa zostanie niebawem skierowana do sądu, a informacje na ten temat znajdą się wkrótce w internetowych rejestrach i na „giełdach długów”, czyli giełdach wierzytelności. Pierwszym krokiem w ramach tych radykalnych działań jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty.

Windykator terenowy – kto to jest? Jakie są jego kompetencje?

Nie masz czasu, by odwiedzać swoich dłużników osobiście lub nie wiesz, jak powinny wyglądać negocjacje? A może jest to dla ciebie zbyt stresująca sytuacja? To całkowicie zrozumiałe. W tych działaniach wyręczy cię windykator terenowy, czyli osoba, która w twoim imieniu będzie składać wizyty kontrahentom, którzy nie dotrzymali terminu płatności, i przedstawi określone przez ciebie warunki polubownego załatwienia sprawy, np. anulowanie odsetek lub wydłużenie terminu płatności.

Windykator terenowy to pracownik firmy windykacyjnej, który najczęściej ma doskonałe przygotowanie prawnicze, a dodatkowo wyróżnia się wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi i potrafi prowadzić profesjonalne negocjacje. W przeciwieństwie do komornika nie jest urzędnikiem państwowym, dlatego jego kompetencje ograniczają się do:
 • odwiedzania dłużnika w miejscu pracy, siedzibie firmy lub domu;
 • informowania dłużnika o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą dalsze unikanie spłaty zobowiązania;
 • informowania dłużnika o działaniach, jakie ma zamiar podjąć wierzyciel;
 • wysyłania zawiadomień i ponagleń;
 • prowadzenia negocjacji, których głównym celem jest ugoda z dłużnikiem i spłata zobowiązania bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Czego nie ma prawa robić windykator terenowy?

Wśród najważniejszych zadań windykatora terenowego są przede wszystkim tzw. miękkie działania windykacyjne. Osoba ta musi ściśle przestrzegać etyki zawodowej i nie może – nawet działając w dobrej wierze – przekraczać swoich kompetencji. Niedopuszczalnymi praktykami są więc:
 • nachodzenie dłużnika – dotyczy też późnych godzin wieczornych lub wczesnego ranka;
 • natarczywość;
 • stosowanie szantażu i gróźb;
 • wchodzenie do mieszkania lub na posesję bez pozwolenia;
 • zajmowanie elementów majątku;
 • przekazywanie informacji o stanie zadłużenia osobom trzecim.

Jak wygląda wizyta windykatora terenowego?

Wielu dłużników boi się komornika, ale obawia się również wizyt składanych przez windykatora terenowego. Tego ostatniego można spodziewać się najczęściej w tygodniu roboczym między 7.00 a 21.00 lub w weekendy w godzinach 8.00–20.00. Windykator wchodzi do firmy jak interesant, a do domu jak gość – z zachowaniem wszelkich zasad kultury i nie naruszając w żaden sposób przestrzeni osobistej. Następnie rozpoczyna rozmowę, w której przedstawia dłużnikowi jego sytuację oraz proponuje możliwe rozwiązania. Negocjacje – które mogą odbywać się w normalnej, miłej atmosferze – mają prowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania i zawarcia ugody, która pomoże utrzymać dobre relacje biznesowe i uniknąć sądu.

Czy działalność windykatora terenowego jest legalna?

Działania windykatora terenowego są w pełni legalne, pod warunkiem że podczas prowadzenia niezbędnych czynności przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy, zasady etyki zawodowej oraz normy współżycia społecznego. Windykator terenowy, który wchodzi w kompetencje komornika – np. zajmuje części składowe majątku – działa niezgodnie z prawem.

Czy windykator terenowy ma prawo wejść na posesję?

Windykator terenowy może odwiedzić dłużnika w miejscu pracy, zamieszkania lub w siedzibie firmy z zachowaniem ogólnie przyjętych norm. Nie może więc wkroczyć na teren posesji bez zgody właściciela ani wejść do mieszkania tak, jak wchodzi policja czy inni uprawnieni do tego funkcjonariusze.

Dowiedz się też, jak wygląda skuteczna windykacja faktur, dzięki której unikniesz piętrzących się zobowiązań i utrzymasz płynność finansową w swojej firmie.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Po jakim czasie przychodzi windykator terenowy?

Windykator terenowy składa wizytę w domu, miejscu pracy lub siedzibie firmy dłużnika wtedy, gdy inne działania windykacji polubownej – ponaglenia przez SMS, e-mail czy telefon – nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Windykator terenowy a komornik – jaka jest różnica?

Podstawowa różnica między komornikiem a windykatorem terenowym polega na tym, że ten pierwszy jest urzędnikiem państwowym i działa na podstawie nakazu sądowego, a ten drugi działa na zlecenie firmy windykacyjnej. Windykator terenowy ma o wiele mniejsze uprawnienia niż komornik, więc nie może np. zajmować majątku.

Ile trwa terenowa wizyta windykatora?

Czas trwania wizyty windykatora terenowego zależy od okoliczności konkretnej sprawy i od tego, jak bardzo jest złożona. Jeśli negocjacje przebiegają sprawnie, może potrwać nawet kilkanaście minut. Trudniejsze przypadki będą wymagały kilkugodzinnej rozmowy.

Jak rozmawiać z windykatorem terenowym?

Dłużnicy, którym zależy na wypracowaniu kompromisu z wierzycielem, powinni przede wszystkim otworzyć drzwi windykatorowi terenowemu i szczegółowo przedstawić mu swoją sytuację oraz wyjaśnić, z czego wynikają trudności w spłacie zobowiązania. Czasami rosnący dług jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej w rodzinie lub w firmie. Przykładowo, brak spłaty zobowiązania wynika z tego, że dłużnik sam ma klientów, którzy nie płacą mu na czas. W czasie rozmowy z windykatorem nie tylko przyjmuje propozycję ugody ze strony wierzyciela, lecz także może przedstawić własny pomysł na rozwiązanie sprawy.

W jakich godzinach pracuje windykator terenowy – czy jego wizyta w sobotę lub niedzielę jest dopuszczalna?

Windykacja terenowa jest zazwyczaj przeprowadzana w dni powszednie w godzinach 7.00–21.00. W weekendy windykatorzy pracują między 8.00 a 20.00. Nie ma więc przeszkód, by wizyta terenowa odbyła się w sobotę lub niedzielę. Z reguły windykatorzy terenowi nie nachodzą dłużników o nietypowych porach. Starają się, by wizyty odbywały się zawsze poza godzinami pracy dłużnika, w dogodnym dla niego momencie.