Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Czym jest cesja wierzytelności i komu można sprzedać dług?

Czym jest cesja wierzytelności i komu można sprzedać dług?

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nieterminowo regulowanych zobowiązań. Kontrahenci bardzo często negocjują długie terminy płatności i niestety często też ich nie dotrzymują. Sprzedawcę czy wykonawcę usługi stawia to w bardzo trudnym położeniu i zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania biznesu, np. sięgania po kapitał obcy. Zmagasz się z tymi problemami? Sprawdź, jak możesz walczyć o utrzymanie płynności finansowej i na jakich zasadach działają giełdy wierzytelności.

Utrzymanie płynności finansowej – jedno z największych wyzwań dla przedsiębiorców

Płynność finansowa to zdolność podmiotu do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Jej utrzymanie na pierwszy rzut oka może wydawać się prostym zadaniem, ale realia pokazują, że jest zupełnie inaczej. Wielu przedsiębiorców działa w środowisku, w którym odraczanie terminów płatności o kilka tygodni czy nawet miesięcy to standard. Nierzadko wręcz stanowi warunek rozpoczęcia współpracy biznesowej. Oznacza to, że za wykonaną usługę lub dostarczony towar przedsiębiorca otrzyma płatność w odległej przyszłości, a bieżące koszty działalności – w tym m.in. wypłatę wynagrodzeń czy czynsz za zajmowane nieruchomości – będzie musiał pokryć przy pomocy innych środków.

Jeśli należysz do tej grupy, z pewnością wiesz, że w takich warunkach sprawne zarządzanie przepływami finansowymi warunkuje dalsze funkcjonowanie firmy. Nawet krótkotrwała utrata płynności finansowej może nieść poważne konsekwencje – często prowadzi do opóźnień w płatnościach, utraty zaufania klientów i kontrahentów, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa.

Po jakie narzędzia sięgają przedsiębiorcy, by utrzymać się na rynku? Powszechne jest korzystanie z finansowania bankowego, jednak niesie to ze sobą dodatkowe koszty i niekorzystnie wpływa na zdolność kredytową. Nierzadko też banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia na majątku firmy. Na szczęście kredyt czy pożyczka nie są jedynymi sposobami rozwiązania problemu.

Jeśli faktura nie jest przeterminowana, czyli termin płatności wyznaczony kontrahentowi jeszcze nie minął, możesz zdecydować się na sprzedaż faktury firmie faktoringowej. W rezultacie niemal od ręki otrzymasz kwotę widniejącą w dokumencie, a finalne rozliczenie faktury odbędzie się już pomiędzy kontrahentem a faktorem (w przypadku faktoringu bez regresu). Faktoring swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim konkurencyjnej cenie, elastyczności oraz ograniczonym do minimum formalności (co przekłada się na ekspresowe otrzymanie pieniędzy).

A co w sytuacji, gdy wystawiona kontrahentowi faktura jest już przeterminowana? Możesz rozpocząć działania windykacyjne, jednak bez odpowiednich kompetencji i narzędzi mogą okazać się niewystarczająco skuteczne. Między innymi z tego względu pomyśl o zaangażowaniu do pomocy profesjonalistów lub po prostu sprzedaży długu – to tzw. cesja wierzytelności.

Przeczytaj, jak nieopłacone faktury blokują firmy.

Czy można sprzedać swój dług?

Jeśli jako przedsiębiorca masz nieuregulowane faktury od swoich kontrahentów, możesz zdecydować się na ich sprzedaż na tzw. giełdzie długów. W ramach realizacji usługi z zakresu windykacji polubownej możemy opublikować dane Twojego dłużnika na internetowej giełdzie wierzytelności.

Sprzedaż długu jest jak najbardziej legalna i może być korzystna dla obu stron transakcji. Pomoże Ci szybko odzyskać przynajmniej część długu i pozbyć się problemu z jego dalszą obsługą. Przed podjęciem takiej decyzji dokładnie przeanalizuj warunki i koszty związane z tego rodzaju transakcją. Weź pod uwagę również własne możliwości w zakresie dochodzenia spłaty długu. W wielu przypadkach oddelegowanie pracownika do obsługi działań windykacyjnych, motywowania kontrahentów do spłaty i monitorowania spływu należności jest po prostu nieopłacalne. Co więcej, nie gwarantuje sukcesu. Bez znajomości przepisów, właściwych kompetencji i narzędzi podejmowane działania windykacyjne mogą się okazać nieskuteczne. A dla Ciebie to dodatkowy stres i wysiłek. Lepiej sobie tego oszczędzić i skorzystać z doświadczenia Kaczmarski Inkasso.

Na czym polega skup długów? Jak działa giełda wierzytelności?

Giełdy wierzytelności pozwalają zarówno kupić, jak i sprzedać dług. Łączą obie strony – inwestorów poszukujących długów, które będą mogli odzyskać (wraz z odsetkami), w tym firmy specjalizujące się w skupowaniu długów, a także wierzycieli, którzy nie mają narzędzi albo chęci, by przeprowadzić skuteczne działania windykacyjne samodzielnie.

Na giełdzie wierzytelności można sprzedać wszelkiego rodzaju należności – niezapłacone faktury, kredyty, umowy najmu lub inne zobowiązania finansowe.

Jak działają osoby i firmy skupujące długi? Schemat ich działania można opisać w kilku krokach:
  1. Analiza i wycena wierzytelności – firma skupująca długi dokonuje analizy i wyceny długu. Ocenia m.in. jego wartość, potencjał odzyskania, ustanowione zabezpieczenia oraz ryzyko związane z dłużnikiem.
  2. Zakup wierzytelności – jeśli firma zdecyduje się na zakup wierzytelności, podpisuje umowę z wierzycielem, na mocy której nabywa prawa do dochodzenia należności od dłużnika.
  3. Dochodzenie należności – po dokonaniu zakupu firma podejmuje działania mające na celu odzyskanie długu od dłużnika. Może to obejmować wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje, dochodzenie należności na drodze sądowej, korzystanie z usług komornika itd.
  4. Odzyskanie należności – jeśli prowadzone działania windykacyjne przyniosą oczekiwane rezultaty, firma otrzyma pełną wartość wierzytelności. W przypadku niepowodzenia może ponieść niemałe straty. Właśnie z uwagi na duże ryzyko długi skupowane są nierzadko za ułamek ich wartości.

Gdzie najlepiej sprzedać dług?

Decydując się na sprzedaż długu, rozważ dwa podstawowe rozwiązania – sprzedaż długu konkretnej firmie lub wystawienie go na tzw. giełdzie wierzytelności. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady.

Bezpośrednia sprzedaż długu firmie skupującej długi może być szybsza i prostsza, ponieważ nie wymaga zaangażowania innych stron ani dodatkowych formalności. Jednocześnie brak konkurencji czasami skutkuje sprzedażą długu po niższej cenie. Przedsiębiorca może nie być w stanie właściwie ocenić, czy przedstawiona mu oferta zakupu jest naprawdę atrakcyjna. Przyjęcie jej pozwala szybko sfinalizować proces sprzedaży, natomiast brak zainteresowania firmy zakupem długu może istotnie wydłużyć proces – konieczne bowiem będzie rozpoczęcia całej procedury od początku.

Giełda wierzytelności pozwala skutecznie zaadresować niedogodności bezpośredniej sprzedaży. Może zapewnić nie tylko korzystniejszą opcję odkupu długu, lecz również większą płynność – duża liczba potencjalnych nabywców zwiększa szansę na znalezienie podmiotu, który będzie zainteresowany zakupem i zaoferuje lepszą cenę.

Ile kosztuje sprzedaż długu?

Koszty związane ze sprzedażą długu mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i umowy zawartej z firmą skupującą. W większości przypadków firma skupująca potrąca od kilku do kilkudziesięciu procent wartości długu. Wysokość prowizji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj długu, jego wartość, stopień trudności odzyskania, negocjacje między stronami itd. Im większa szansa na odzyskanie długu, tym mniejszy koszt usługi.

Przykładowo, jeśli kontrahent przedsiębiorcy uznaje dług, zadłużenie powstało niedawno i znajduje pokrycie w jego majątku, koszt usługi nie powinien być przesadnie wysoki. Długi sporne, przeterminowane, niezabezpieczone zastawem czy hipoteką lub z różnych względów trudne do wyegzekwowania mogą nie cieszyć się zbyt dużym zainteresowaniem potencjalnych kupców i na pewno nie będą wycenione korzystnie dla przedsiębiorcy.

Rozważając sprzedaż długu, dokładnie zbadaj oferty firm skupujących długi i zapoznaj się z warunkami i kosztami, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Nie warto też przesadnie zwlekać z taką decyzją, gdyż czas w kontekście wierzytelności działa na ogół na niekorzyść przedsiębiorcy.