Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Jak działają giełdy długów i czemu służą?

Jak działają giełdy długów i czemu służą?

Giełdy długów to popularne platformy, na których można kupować i sprzedawać wierzytelności osób fizycznych i przedsiębiorców. Sprzedaż nieuregulowanych faktur, których termin płatności minął, to szybki i skuteczny sposób na pozbycie się długów i problemu z ich obsługą. Sprzedając dług na giełdzie, możesz liczyć na odzyskanie przynajmniej części pieniędzy za przeterminowaną należność. Jak działają giełdy długów? Czy handel wierzytelnościami jest w Polsce legalny?

Na czym polega działanie giełdy długów?

Giełda wierzytelności to platforma, na której można kupować i sprzedawać długi, czyli wierzytelności. Giełda długów łączy wierzycieli, którzy chcą się pozbyć długu, z inwestorami, którzy poszukują długów, które będą w stanie odzyskać (z odsetkami). Jest to tym samym doskonałe narzędzie dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko pozbyć się długów bez inwestowania w to dodatkowych pieniędzy czy zasobów ludzkich i poprawić w ten sposób swoją płynność finansową.

Warto pamiętać, że inwestowanie na giełdzie długów bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi wiąże się z ryzykiem, związanym m.in. z niewypłacalnością dłużnika. Mając to na uwadze, przed podjęciem decyzji o zakupie długu, dobrze się zastanów, a w razie potrzeby skonsultuj się z fachowcem.

Czy giełda długów jest legalna?

Choć dłużnicy pewnie chcieliby, by było inaczej, giełda długów może działać jak najbardziej legalnie. Funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlega nadzorowi, jak wiele innych podmiotów gospodarczych.

Sprzedaż wierzytelności dopuszcza Kodeks cywilny. Zgodnie z treścią art. 509:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.


Co to oznacza dla w praktyce? Między innymi to, że wierzyciel może w każdym momencie i bez pytania dłużnika o zgodę sprzedać dług osobie trzeciej. Zobowiązany jest tylko do tego, by o takiej transakcji poinformował dłużnika – po to, żeby ten wiedział, komu aktualnie zobowiązany jest zwrócić pieniądze.

Co, jeśli ktoś kupi mój dług?

Jeśli ktoś kupi Twój dług, oznacza to, że jako dłużnik nie będziesz miał już zobowiązania wobec pierwotnego wierzyciela, a nowy właściciel długu (kupujący) stanie się Twoim nowym wierzycielem. W praktyce oznacza to, że zamiast spłacać dług pierwotnemu wierzycielowi, będziesz zobowiązany do spłaty długu nowemu właścicielowi.

Kiedy dług zostaje sprzedany, kupujący staje się prawnym właścicielem tego długu i jednocześnie przejmuje wszystkie prawa wierzyciela. Oznacza to, że może domagać się od Ciebie spłaty całego zadłużenia, a także dochodzić odsetek za ewentualne opóźnienie. Jeśli polubownie nie uda mu się odzyskać długu, może zdecydować się na pozew o zapłatę i na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Mając na uwadze swoje interesy, nie warto dopuszczać do takich sytuacji, gdyż możliwą konsekwencją unikania spłaty swoich zobowiązań może być zajęcie komornicze, a w skrajnych przypadkach nawet upadłość konsumencka.