Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Jaki i kiedy przeprowadzana jest egzekucja z nieruchomości?

Jaki i kiedy przeprowadzana jest egzekucja z nieruchomości?

Obecnie coraz częściej można spotkać się z sytuacjami, w których wierzyciele podejmują kroki mające na celu odzyskanie swoich należności od dłużników. Jednym ze skutecznych narzędzi w procesie odzyskiwania długu jest egzekucja z nieruchomości. Ten proces ma istotne konsekwencje dla obu stron – zarówno dla wierzyciela, który chce odzyskać swoje pieniądze, jak i dla dłużnika, który może stracić swoje mienie. Zrozumienie go jest więc istotne nie tylko dla osób zainteresowanych odzyskaniem długu, lecz także dla tych, które chcą zabezpieczyć swoje prawa jako dłużnicy. Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

Co to jest egzekucja z nieruchomości?

Niespłacone długi to zmora zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Monitorowanie spływu należności, przypominanie o terminach zapłaty i motywowanie do terminowego regulowania zobowiązań to zabiegi, które niestety nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Co w takiej sytuacji? Jeśli dłużnicy nie śpieszą się z uregulowaniem należności, konieczne jest rozpoczęcie windykacji – może to być windykacja sądowo-egzekucyjna lub polubowna. Właśnie ta pierwsza może finalnie zakończyć się przejęciem nieruchomości należącej do dłużnika. Czym jest egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości to proces prawny, w wyniku którego dłużnik może stracić prawo własności lub inne prawa związane z nieruchomością w celu zaspokojenia wierzyciela. Tego typu proces jest stosowany w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań finansowych, a wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy, który uprawnia go do egzekucji.

Kiedy można się spodziewać zajęcia nieruchomości? Egzekucja z nieruchomości jest ostatecznym środkiem mającym na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela w przypadku niespłacenia długu przez dłużnika. Proces egzekucji podlega ściśle określonym przepisom prawnym i musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

W praktyce egzekucja z nieruchomości może przebiegać w następujący sposób:
  1. Uzyskanie tytułu wykonawczego – wierzyciel, który ma wobec dłużnika nieuregulowane zobowiązania, może wystąpić do sądu o wydanie tytułu wykonawczego, który stwierdza istnienie długu i uprawnia do egzekucji. Oznacza to, że sam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wystarczy do rozpoczęcia egzekucji. Dokument ten musi być dodatkowo zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.
  2. Wniesienie wniosku o egzekucję z nieruchomości – po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Dokument kieruje się do komornika sądowego, który jest uprawniony do prowadzenia egzekucji (zajęcie komornicze).
  3. Ogłoszenie egzekucji – komornik ogłasza egzekucję z nieruchomości, co oznacza poinformowanie opinii publicznej o planowanej licytacji nieruchomości. Ogłoszenie ma na celu zapewnienie uczciwej i jawnej procedury sprzedaży.
  4. Licytacja nieruchomości – po upływie określonego terminu od ogłoszenia egzekucji, komornik przystępuje do licytacji nieruchomości. Podczas niej zainteresowane osoby mogą składać oferty zakupu, a nieruchomość zostanie sprzedana temu, kto złożył najwyższą z nich.
  5. Rozliczenie z wierzycielem – po przeprowadzeniu licytacji uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości są przeznaczane na spłatę długu wierzyciela. Jeżeli uzyskana kwota przewyższa wartość zobowiązania, nadwyżka może zostać zwrócona dłużnikowi.

Kiedy następuje wszczęcie egzekucji z nieruchomości?

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości może nastąpić w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań finansowych wobec wierzyciela, a ten uzyska tytuł wykonawczy stwierdzający istnienie długu. Istnieje kilka sytuacji, które mogą doprowadzić do wszczęcia egzekucji z nieruchomości:
  • Nieuregulowanie zobowiązań – główną przyczyną wszczęcia egzekucji z nieruchomości jest niespełnienie przez dłużnika zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. Jeśli nie ureguluje swojego długu w terminie określonym w tytule wykonawczym, wierzyciel może wystąpić o wszczęcie egzekucji.
  • Brak innych dostatecznych środków wykonawczych – wierzyciel może zdecydować się na egzekucję z nieruchomości w sytuacji, gdy inne dostępne środki wykonawcze, takie jak zajęcie rachunku bankowego czy wynagrodzenia, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów lub nie wystarczyły do pokrycia długu.

W celu wszczęcia egzekucji z nieruchomości wierzyciel musi mieć tytuł wykonawczy, który potwierdza istnienie długu i uprawnia do egzekucji. Tytuł wykonawczy jest wydawany na podstawie wyroku sądowego, ugody zawartej przed sądem, notarialnego aktu lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Jest on skierowany do komornika sądowego, który ma uprawnienia do prowadzenia egzekucji.

Po złożeniu wniosku o egzekucję z nieruchomości komornik podejmuje odpowiednie kroki, takie jak ogłoszenie egzekucji i przeprowadzenie licytacji nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. By zwiększyć swoje szanse na odzyskanie długu – w tym być może na etapie wcześniejszym niż egzekucja z nieruchomości – rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocy firmy windykacyjnej. Specjaliści Kaczmarski Inkasso w Twoim imieniu podejmą rozmowy z dłużnikiem, a w razie ich niepowodzenia przeprowadzą Cię przez proces egzekucji długu.

Od jakiej kwoty można prowadzić egzekucję z nieruchomości?

W Polsce egzekucja z nieruchomości może być prowadzona w przypadku zobowiązań finansowych przekraczających kwotę będącą równowartością 5% szacowanej wartości nieruchomości. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo wystąpić o wszczęcie tego typu egzekucji, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązań finansowych przekraczających tę kwotę. W praktyce procedura egzekucji z nieruchomości jest stosowana w przypadku znaczących długów, których wartość z reguły jest istotnie wyższa niż 1/20 wartości nieruchomości.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że egzekucja z nieruchomości musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami egzekucyjnymi. Konieczne jest więc nie tylko trzymanie się wspomnianego wymogu związanego ze stosunkiem zobowiązań finansowych do wartości nieruchomości, lecz również dopełnienie innych warunków. Wierzyciel musi mieć tytuł wykonawczy, który potwierdza istnienie długu i uprawnia do egzekucji, a także przestrzegać określonych zasad ogłoszenia egzekucji i przeprowadzenia licytacji nieruchomości.

Czy przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości zawsze jest konieczne? Jeśli dłużnik spłaci swoje zobowiązania finansowe lub ustali z wierzycielem inne formy spłaty długu, to egzekucja z nieruchomości może być pominięta. Warto pamiętać, że egzekucja z nieruchomości jest ostatecznym środkiem i zwykle stosuje się ją w sytuacji, gdy inne metody odzyskania długu okazały się nieskuteczne.