Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Prawo spadkowe i dziedziczenie długów – jak zabezpieczyć swoje interesy?

Prawo spadkowe i dziedziczenie długów – jak zabezpieczyć swoje interesy?

Jeśli właśnie otrzymałeś spadek, musisz wiedzieć, że po zmarłym dziedziczysz nie tylko majątek, ale też ewentualne długi. Sprawdź, co zrobić, by uniknąć finansowych tarapatów, jeśli odziedziczyłeś nieuregulowane zobowiązania.

Zasady dziedziczenia w Polsce

Żeby zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji odziedziczenia długów, trzeba zrozumieć, jak działa dziedziczenie w Polsce. Możesz dziedziczyć ustawowo lub na mocy testamentu. Przepisy ustawowe dotyczą dziedziczenia w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ważnego testamentu lub gdy testament nie obejmuje całego majątku zmarłego. Zgodnie z ustawą dziedziczenie odbywa się na podstawie stopni pokrewieństwa. Najbliżsi krewni, tj. małżonek, dzieci i wnuki, mają pierwszeństwo w dziedziczeniu.

Jeśli zmarły sporządził testament, to jego wola będzie miała pierwszeństwo w kwestii dziedziczenia. Dokument ten może obejmować cały majątek lub tylko jego część. W testamencie wolno również wyznaczyć inne osoby spoza kręgu spadkobierców ustawowych, które mają zgodnie z wolą zmarłego po nim dziedziczyć. Możesz zatem dziedziczyć po zmarłym, nawet jeśli nie byliście spokrewnieni.

Aby testament był ważny i skuteczny – musi spełniać określone wymogi formalne. Powinien być sporządzony w formie pisemnej, własnoręcznie podpisany, musi mieć wyraźnie oznaczoną datę sporządzenia, a także zawierać wyraźne oświadczenie woli dotyczące dziedziczenia.

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu skonsultuj się z prawnikiem bądź notariuszem. Mogą oni udzielić Ci profesjonalnej porady i pomóc w rozwiązaniu wszelkich kwestii prawnych. Szczególnie w przypadku sytuacji trudnych, skomplikowanych relacji rodzinnych oraz sporów wokół majątku pozostawionego przez zmarłego.

Kto dziedziczy długi po zmarłej osobie?

Zgodnie z polskimi przepisami, długi po zmarłej osobie dziedziczą jej spadkobiercy. Hierarchia dziedziczenia została określona w Kodeksie cywilnym, w którym dziedziczeniu ustawowemu został poświęcony cały rozdział. Zgodnie z jego treścią dziedziczenie odbywa się według następujących zasad:
  1. Pierwszeństwo mają małżonek oraz dzieci zmarłego. W myśl art. 931 dziedziczą oni po równo, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli dzieci nie dożyły otwarcia spadku, ich dział spadkowy przypada kolejnym zstępnym.
  2. W drugiej kolejności, w przypadku braku zstępnych (dzieci), do spadku powołani są małżonek oraz rodzice. Jeśli zmarły nie ma małżonka ani dzieci, całość majątku dziedziczą jego rodzice. Jeśli nie ma ani małżonka, ani dzieci, ani rodziców, do spadku powołane zostanie rodzeństwo zmarłego. Brak rodzeństwa otwiera drogę do dziedziczenia przez dalszych krewnych.
  3. Na samym końcu hierarchii dziedziczenia znajduje się Skarb Państwa. Zgodnie z treścią art. 935: „W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”.

Dziedziczenie długów odbywa się równolegle do dziedziczenia majątku. Jeśli dobrze znałeś sytuację finansową i stan posiadania zmarłego, dziedziczenie obejdzie się raczej bez przykrych niespodzianek. Nigdy jednak nie ma gwarancji, że zobowiązania nie przewyższają wartości pozostawionego majątku. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku warto zorientować się w sytuacji, przejrzeć pozostawione przez zmarłego dokumenty, a także zweryfikować ogólnodostępne rejestry dłużników czy platformy sprzedaży długów (tzw. giełda wierzytelności).

Sytuacja wygląda o wiele gorzej, jeśli zbyt późno dowiesz się o pozostawionym spadku i nie zdążysz go odrzucić w wymaganym terminie (6 miesięcy od momentu nabycia do niego praw), wówczas możesz odziedziczyć długi nieświadomie, co jednak nie zwolni Cię od odpowiedzialności za ich spłatę.

Do jakiego pokolenia dziedziczy się długi?

W Polsce dziedziczenie długów odbywa się na zasadzie odpowiedzialności majątkowej, co oznacza, że długi przechodzą na spadkobierców bez względu na pokolenie. Dziedziczenie długów nie jest ograniczone do konkretnego pokolenia, ale dotyczy wszystkich spadkobierców.

To oznacza, że dłużnicy mogą przekazać po śmierci swoje zobowiązania dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, a także innym krewnym zgodnie z hierarchią dziedziczenia określoną w kodeksie cywilnym.

Jakich długów się nie dziedziczy?

Podstawowe pytanie, jakie pojawia się w kontekście dziedziczenia długów, dotyczy ewentualnych wyłączeń. Czy istnieje kategoria zobowiązań, która dziedziczeniu nie podlega? Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją pewne długi, których nie dziedziczy się po zmarłej osobie. Do tych kategorii zaliczamy m.in.:
  1. Długi przedawnione – zobowiązania, które uległy przedawnieniu przed śmiercią dłużnika, nie przechodzą na spadkobierców. Przedawnienie długu oznacza, że upłynął określony czas, w którym wierzyciel mógł dochodzić swoich roszczeń.
  2. Długi osobiste – zobowiązania, które są związane z działalnością zawodową (np. wynikające z umowy o dzieło) lub przedsiębiorstwem zmarłej osoby, nie przechodzą na spadkobierców. Przedsiębiorstwo wchodzące w skład spadku składa się jedynie z aktywów.
  3. Grzywny – na spadkobierców nie przechodzą również grzywny, do których zaliczają się chociażby mandaty.

Ostateczna decyzja dotycząca dziedziczenia długów należy do spadkobierców. Jeśli nie chcesz dziedziczyć długów, możesz złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Będzie to oznaczało, że nie przyjmujesz zarówno aktywów (majątku), jak i pasywów (długów) spadkodawcy. Jeśli przyjmiesz spadek wprost (tzw. przyjęcie proste), musisz się liczyć z tym, że za ewentualne długi zmarłego będziesz odpowiadać całym swym majątkiem.

Alternatywnym rozwiązaniem jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobiercy dziedziczą majątek i długi zmarłego, ale za długi odpowiadają tylko do wysokości odziedziczonych aktywów. Taka forma dziedziczenia pozwala uniknąć przykrych niespodzianek i niepotrzebnego ryzyka.

Przeczytaj także: Rok 2024 – długi zmaleją, ale bankrutów nie ubędzie.

Czy odrzucenie spadku uwolni rodzinę od długów zmarłego?

Zgodnie z polskim prawem odrzucenie spadku stanowi skuteczne zabezpieczenie przed długami zmarłego. Może to być korzystne, jeśli wartość długów przewyższa wartość majątku pozostawionego przez zmarłego.

Odrzucenie spadku musi być dokonane w określonym terminie i zgodnie z wymaganiami prawnymi. Niedopełnienie formalności będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku, dlatego warto o tym pamiętać i w razie konieczności skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Jeśli wszystkie powołane do spadku osoby zdecydują się na jego odrzucenie lub nie ma osób powołanych do dziedziczenia, spadek wraz ze wszystkimi długami dziedziczy gmina, w której zamieszkiwał zmarły.

Co zrobić z odziedziczonymi długami, których nie byłeś świadomy?

Zdarza się, że bliscy przekonani, że zmarły nie miał żadnych zobowiązań, decydują się na dziedziczenie wprost. Dopiero po czasie okazuje się, że jednak spadkodawca ma długi, które teraz zgodnie z prawem przechodzą na spadkobierców. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli odziedziczyłeś długi, których nie byłeś świadomy, powinieneś podjąć następujące kroki:
  1. Zebranie informacji – skontaktuj się z firmami windykacyjnymi, bankami lub innymi wierzycielami, aby dowiedzieć się więcej o odziedziczonych długach. Poproś o udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących tych zobowiązań.
  2. Weryfikacja terminów przedawnienia – sprawdź, czy długi przypadkiem nie są przedawnione. Termin przedawnienia różni się w zależności od rodzaju długu. Przedawnionych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać.
  3. Konsultacja z prawnikiem – jeśli nie jesteś pewny, jak postępować, skonsultuj się z prawnikiem. Może on pomóc zrozumieć prawa i obowiązki oraz przedstawić najlepsze sposoby rozwiązania zaistniałej sytuacji.
  4. Negocjacje z wierzycielem – jeśli długi nie są przedawnione i masz możliwość spłaty, skontaktuj się z wierzycielem w celu negocjacji. Możesz spróbować negocjować niższe raty, odroczenie spłaty lub nawet umorzenie części długu.

Postępując zgodnie z powyższym scenariuszem, szybko zorientujesz się, w jak trudnej sytuacji się znajdujesz i jakie masz możliwości manewru. Prawdopodobnie spłata długu Cię nie ominie, ale zawsze możesz podejmować próby negocjacji, aby dopasować miesięczne obciążenia do swoich możliwości finansowych.