Strefa wiedzy

25-08-2023

Umorzenie postępowania – co to jest? Czy kończy sprawę?

Wkroczenie na drogę sądową to ostatni – przed egzekucją komorniczą – etap w procesie windykacji długu. Postępowanie sądowo-egzekucyjne może jednak zostać umorzone przez sąd m.in. z powodu upadłości konsumenckiej dłużnika lub innych okoliczności określonych w przepisach. Umorzenie postępowania nie jest jednak jednoznaczne z umorzeniem długu, więc jako wierzyciel nie tracisz praw do zwrotu swoich pieniędzy.
15-08-2023

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – co to takiego? Jakie ma skutki?

Jeśli nie udało Ci się odzyskać należnych pieniędzy na drodze windykacji polubownej, a próby porozumienia się i negocjacje z dłużnikiem nie przyniosły efektu, możesz dochodzić swoich praw w sądzie. Wydany w ramach postępowania upominawczego nakaz zapłaty może spotkać się jednak ze sprzeciwem pozwanego. W takiej sytuacji traci on moc, a sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia w trybie zwykłym i toczy się od początku.
08-08-2023

Cesja wierzytelności – co to takiego? Kiedy warto przekazać uprawnienia do długu?

Cesja wierzytelności – określana też jako przelew wierzytelności – to nic innego jak przekazanie należności wraz z odsetkami oraz prawem do jej egzekwowania innej osobie lub instytucji. Z takiej możliwości chętnie korzystają firmy, które nie chcą inwestować sił i środków w odzyskiwanie długów. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa cesji wierzytelności i czy trzeba informować dłużników o swojej decyzji.
14-07-2023

Kiedy następuje przedawnienie długu?

Jako wierzyciel możesz dochodzić swoich praw i odzyskiwać zaległe płatności zarówno poprzez negocjacje i mediacje, jak i na drodze sądowej. Pamiętaj jednak, że z czasem dług może ulec przedawnieniu. Wówczas odzyskanie należności stanie się bardzo mało prawdopodobne. Co możesz zrobić, aby tego uniknąć? Sprawdź, na czym polega przedawnienie długu i kiedy ono następuje.